VTT Uutta | Uutiset2001

20.12. VTT:n ja TKK:n Mikroelektroniikkakeskus harjannostajaisvaiheessa


Rakennuksen ydin huippuhieno puhdastila

VTT:n ja TKK:n yhteishankkeena rakennettava Mikroelektroniikkakeskus on saatu harjakorkeuteen. Espoon Otaniemessä sijaitseva talo palvelee valmistuttuaan koko maan mikroelektroniikan tutkimusta, opetusta ja teollisuutta.

VTT:n nykyisen Mikroelektroniikkakeskuksen yhteyteen rakennetaan lähes 8500 neliömetrin laajennus. Laajennus on kustannusarvioltaan 188 Mmk, ja sen rakennuttaja on Senaatti-kiinteistöt. Rakennuksen on suunnitellut Gullichsen-Vormala Arkkitehdit Ky.

Uusi Mikroelektroniikkakeskus on tiloiltaan huipputasoa. Tiloista lähes kolmannes on laboratoriotilaa. Nelikerroksisen rakennuksen ydin on toiseen kerrokseen sijoitettava 1500 m2 puhdastila.

Uusi Mikroelektroniikkakeskus synnyttää uusien tilojen ympärille laitteistoltaan, osaamiseltaan ja yhteistyöverkostoiltaan kansallisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisestikin kilpailukykyisen tutkimuskeskittymän.

Uudessa talossa työskentelee sen valmistuttua 200 henkeä VTT:ltä sekä yli 100 henkeä TKK:lta. Yhteishankkeellaan VTT ja TKK keskittävät resurssejaan, karsivat päällekkäisyyksiä ja vahvistavat näin mikroelektroniikan tutkimustaan. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen perustutkimuksen ja teollisuutta palvelevan tutkimuksen välillä.

Uusi mikroelektroniikkakeskittymä on avoin kaikkia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle ja kehittää toimintaansa alusta alkaen yhteistyökumppanien tarpeet huomioon ottaen.

Harjannostajaisia vietetään 20.12.2001. Talon on määrä valmistua 30.9.2002 mennessä.


Lisätietoja:
VTT Elektroniikka
Tutkimuspäällikkö
Jouni Heleskivi
Puh. 020 722 6300
jouni.heleskivi@vtt.fi

VTT Automaatio
Tutkimuspäällikkö
Heikki Seppä
Puh. 020 722 6419
heikki.seppa@vtt.fi

TKK:n Mikroelektroniikkakeskus
Johtaja
Sami Franssila
Puh. (09) 451 2332
sami.franssila@hut.fi


Uutta | Uutiset2001

VTT