VTT Uutta | Uutiset2001

21.12. VTT:n, Tiehallinnon ja Tieliikennelaitoksen Tieturvakoulutushanke palkittiin


VTT:n, Tiehallinnon ja Tieliikennelaitoksen yhteistyönä syntynyt tapaturmien torjuntaan liittyvä Tiehallinnon Tieturvakoulutusohjelma valittiin parhaaksi suomalaiseksi hankkeeksi Euroopan työterveys- ja turvallisuusviikon päätöskonferenssissa Brysselissä marraskuussa.

Tieturvakoulutusohjelma osoittaa hyvien turvallisuuskäytäntöjen noudattamisen edut ja edistää käytäntöjen leviämistä eurooppalaisiin yrityksiin. Ohjelman tavoitteena ovat paremmat työ- ja elinolot, aiempaa pienemmät terveys- ja turvallisuusriskit sekä parempi terveys, turvallisuus ja tuottavuus. Se osoittaa myös, että tapaturmien torjunta on osa hyvää liikkeenjohtoa.

Lisätietoja: Simo Sauni, puh. 020 722 3264, simo.sauni@vtt.fi


Uutta | Uutiset2001

VTT