VTT Uutta | Uutiset2001

21.12 VTT:n erikoistutkija Pekka Pyy OECD:n ydinturvallisuusjaoston koordinaattoriksi


VTT Automaation erikoistutkija, tekniikan tohtori Pekka Pyy on nimitetty 1.2.2002 alkaen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ydinenergiatoimiston ydinturvallisuusjaostoon koordinaattoriksi. Pyyn tuleva toimipaikka on Pariisissa ja sopimus on kolmivuotinen. Hänen vastuualueenaan jaostossa ovat ydinturvallisuuteen liittyvät inhimilliset ja organisatoriset tekijät, ydinvoimaloiden käyttökokemustiedon hallinta sekä eräiden kansainvälisten ydinturvallisuusprojektien valvonta.

OECD:n ydinenergiatoimiston ydinturvallisuusjaoston tehtävänä on avustaa jäsenmaitaan alansa teknisissä, tieteellisissä ja lainsäädännöllisissä kysymyksissä. Toiminnan tavoitteena on taata ydinreaktoreiden ja polttoainekierron turvallisuus.

Pyyn toimenkuva OECD:ssä tulee sisältämään pääasiassa useiden kansainvälisten hankkeiden ja työryhmien hallintaa. Työ tulee käsittämään myös kansainvälisten tutkimushankkeiden koordinointia. Näitä hankkeita ovat mm. Haldenin reaktoriprojekti, Kansainvälinen yhteisvikatiedon vaihto ja Turvallisuudelle tärkeät tietokonejärjestelmät.

Pekka Pyy on toiminut VTT:llä ydinvoimalaitosten riskianalyysin kehityshankkeiden vetäjänä ja voimayhtiöiden konsulttina Pohjoismaissa. Pyyllä on kokemusta erityisesti ihmisen toiminnan vaikutuksesta turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen. Pyy on toiminut ESReDA:n (European Safety, Reliability and Data Association) pääsihteerinä ja Haldenin reaktoriprojektin ohjelmaryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Erikoistutkija Pekka Pyy, Puh. 020 722 6441,
pekka.pyy@vtt.fi


Uutta | Uutiset2001

VTT