VTT Uutta | Uutiset 2002

14.1. Kuluttajat suhtautuvat terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin varauksellisen myönteisesti


Terveellisyys on nousemassa yhä tärkeämmäksi ruoanvalintaperusteeksi. VTT:n koordinoimien tutkimusten mukaan kuluttajat suhtautuvat terveysvaikutteisiin tuotteisiin varauksellisen myönteisesti. Tutkimustuloksia esiteltiin VTT:n seminaarissa 14.1.2002.

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet tarjoavat kuluttajalle uuden tavan vaikuttaa omaan terveydentilaansa. Nämä elintarvikkeet sisältävät viestin yksittäisen tuotteen vaikutuksista elimistöön, kun taas perinteinen ravitsemusneuvonta puhuu suositeltavista valinnoista tuoteryhmittäin ja ruokavalion terveellisyydestä korostamatta yksittäisten tuotteiden merkitystä. Miten kuluttaja kokee nämä uudet terveysvaikutteiset elintarvikkeet?

Terveysvaikutus lisää tuotteen käyttöhalukkuutta vain vähän

Kuluttajat suhtautuivat terveysvaikutteisiin tuotteisiin VTT:n koordinoiman "Terveysväittämät ja terveysvaikutteisteisten elintarvikkeiden hyväksyttävyys" -projektin kuluttajatutkimuksissa varauksellisen myönteisesti. Kriittisintä suhtautuminen oli ryhmäkeskusteluissa, joissa tuote-esimerkit esiteltiin terveysväittämiä sisältävinä pakkauksina. Keskusteluissa pohdittiin muun muassa elintarvikkeen ja lääkkeen eroa sekä elintarviketuotannon teknologisoitumista. Tutkimuksissa, joissa kuluttajat saivat maistettavakseen esimerkkinäytteitä, suhtautuminen oli positiivisempaa, joskin terveysvaikutus lisäsi tuotteen käyttöhalukkuutta vain vähän. Ostohalukkuuteen vaikuttavat terveysvaikutuksen uskottavuus ja merkityksellisyys oman terveydentilan kannalta.

Terveysväittämiin luotetaan

Kuluttajat ovat melko luottavaisia terveysvaikutteisten elintarvikkeiden luvattuihin vaikutuksiin elimistössä. Terveysvaikutuksiin ja niiden turvallisuuteen eniten luottavat olivat myös halukkaampia käyttämään terveysvaikutteisia tuotteita. Terveysvaikutteisten tuotteiden käyttöhalukkuus ja halukkuus syödä ravintosuositusten mukaisesti eivät kuitenkaan kulkeneet käsi kädessä: ravitsemussuositusten noudattamishalukkuutta heijastava terveyshakuisuus ei selittänyt terveysvaikutteisten elintarvikkeiden valintaa.


Terveysvaikutteisia tuotteita ostava vaikuttaa nykyaikaiselta

Terveysvaikutteisten tuotteiden käyttäjistä kuluttajien mielissä muodostuneet mielikuvat osoittivat, että terveysvaikutteisuutta ei nähdä samana asiana kuin perinteistä terveellisyyttä ruokavalinnoissa. Terveellisen imagon omaavien tuotteiden käyttäjiä pidettiin kurinalaisempina kuin "vähemmän terveellisten" tuotteiden käyttäjiä - olivat valitut elintarvikkeet sitten perinteisiä tai terveysvaikutteisia tuotteita. Terveysvaikutteisten tuotteiden käyttäjiä sen sijaan pidettiin innostuvampina, kunnianhimoisempina ja nykyaikaisempina, joskin joissain tapauksissa myös itsekeskeisempinä kuin perinteisten tuotteiden käyttäjiä.

Tutkimustulokset esiteltiin seminaarissa 14.1.

Kuluttajien suhtautumista terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin tarkasteltiin 14.1.2002 VTT:llä järjestettävässä seminaarissa. Seminaarissa esiteltiin juuri päättyneen kaksivuotisen "Terveysväittämät ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden hyväksyttävyys" -projektin tuloksia. Projektissa tarkasteltiin kuluttajien suhtautumista terveysväittämiin ja terveellisyyteen yleensä, kuluttajien halukkuutta ostaa terveysvaikutteisia esimerkkituotteita sekä terveysvaikutteisten elintarvikkeiden käyttäjistä syntyneitä mielikuvia. Lisätietoja seminaarista löytyy osoitteesta: http://www.vtt.fi/bel/uutta

"Terveysväittämät ja terveysvaikutteisteisten elintarvikkeiden hyväksyttävyys" -projekti on ollut pääosin Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. VTT Biotekniikka on koordinoinut hanketta ja siihen ovat osallistuneet myös Kuluttajatutkimuskeskus ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

Lisätietoja: Erikoistutkija, ryhmäpäällikkö Liisa Lähteenmäki, VTT Biotekniikka, puh. 020 722 5965, liisa.lahteenmaki@vtt.fi

Tiedotus, Paula Bergqvist, VTT Biotekniikka, puh. 020 722 5161, paula.bergqvist@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT