VTT Uutta | Uutiset 2002

16.1. VTT 60 vuotta - VTT rakentamassa huippuosaamisen ja hyvinvoinnin Suomea


Lehdistötiedote 16. tammikuuta 2002, julkaisuvapaa kello 12.00

Sotien jälkeistä hyvinvointi-Suomea on rakennettu paitsi kovalla työllä myös teknologialla. Suomesta on kehittynyt maa, jonka arvokkaimpia vientituotteita ovat huippuosaaminen ja -teknologia. Tähän rakennus- ja kehitystyöhön VTT on osallistunut sekä teollisuuden että yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Perustamisestaan, vuodesta 1942, lähtien VTT on ollut tärkeä vaikuttaja Suomen tiede- ja teknologiasektorilla.

Nykyinen VTT on sekä valitsemiensa teknologia-alueiden huippuosaaja että laaja-alainen teknologiaosaaja, jonka toiminta kattaa lähes koko tekniikan tutkimuksen. VTT:ssä on kuusi tutkimusyksikköä, joiden tutkimuskohteet ulottuvat geeni- ja mikroelektroniikasta perinteiseen kone- ja laitetekniikkaan.

VTT:n tutkimus- ja kehitystyö tähtää kaupallisiin sovellutuksiin ja yhteistyöhön yritysten kanssa. VTT parantaa työllään ja osaamisellaan teollisuuden kilpailukykyä sekä luo ja kehittää uusia innovaatioita ja yritystoimintaa. Selvityksen mukaan VTT:n tutkimustuloksia hyödyntäneet yritykset mainitsevat vaikutuksista useimmin tiedon ja osaamisen kehittymisen.

VTT:n tutkimukset parantavat monella tavoin myös kaikkien kansalaisten elämänlaatua ja elinympäristöä. VTT:n yhteiskunnalliset vaikutukset koskettavat mm. luonnonvarojen käytön, energiankulutuksen ja ympäristöhaittojen vähentämistä.

Konsernistrategiansa mukaisesti VTT nostaa kilpailukykynsä uudelle kansainväliselle tasolle. Tämän vuoksi se on käynnistänyt mm. neljä teknologiateemaa. Nämä ovat Puhdas maailma, Tulevaisuuden tiedonsiirtoteknologiat, Turvallisuus ja käyttövarmuus sekä Älykkäät tuotteet ja järjestelmät. VTT:n strategiset teknologiateemat ovat yksi tärkeä työväline osaamisten kokoamisessa laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Niiden toteuttamiseen ja siten osaamisen vahvistamiseen kohdennetaan perusrahoitusta tulevina vuosina 2,5 - 3 miljoonaa euroa teemaa kohden vuodessa.

Teknologian kehittäjänä VTT kantaa vastuunsa. VTT haluaakin olla aktivoimassa niin yhteiskunnallista kuin arvokeskustelua teknologiasta.

VTT on uuden konsernistrategiansa mukaan tullut ulos tutkimuskuorestaan ja kertoo nyt entistä avoimemmin ja aktiivisemmin osaamisestaan, tuotteistaan ja tutkimustuloksistaan. Nyt VTT haluaa näkyä ja kertoa tuloksistaan siten, että VTT:n osaaminen olisi laajemmin ja oikea-alaisesti asiakkaiden, sidosryhmien ja median tiedossa. VTT:n uusiutuminen näkyy myös uutena yrityskuvana uusine logoineen.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, Puh. 020 722 4100

Viestintäjohtaja Olli Ernvall, Puh. 020 722 6747 tai 040 840 0288


Uutta | Uutiset 2002

VTT