VTT Uutta | Uutiset 2002

18.1. VTT muutti identiteettiään


Lehdistötiedote 18.1.2002

Uusi ilme viestii osaamista ja teknologian edelläkävijyyttä

VTT on uudistanut graafisen ilmeensä ja tulee uudella identiteetillään viestimään edelläkävijyyttä ja teknologista osaamista. Muutoksella viestitään myös VTTn entistä avoimempaa ja dynaamisempaa toimintatapaa. VTT allekirjoittaa uuden identiteettinsä sanoilla "Osaaminen ratkaisee". Uuden ilmeen taustalla on VTTn uusi strategia ja siitä johdetut viestintä- ja yrityskuvalliset tavoitteet. Graafisen ilmeen on suunnitellut Petteri Vilkki Mainostoimisto SEK & GREYstä.

Visuaalisen ilmeen uudistaminen käynnistyi logon muutoksen analysoinnista. Professori Kyösti Variksen suunnittelema aiempi logo on toiminut hyvin koko 1990-luvun, mutta se kaipasi nykyaikaistamista, jolla viestitään VTTn uutta toimintatapaa. Logolla ja sen allekirjoituksella on merkittävä rooli visuaalisen identiteetin vahvistajana.

VTTn vaihtoehtoina olisi ollut tehdä täysin uusi logo tai säilyttää vanha logo ennallaan. Vaihtoehdoista VTT päätyi näiden välimuotoon. Peruselementit uudessa logossa on säilytetty, mutta kirjoitustapaa on virtaviivaistettu ja tehty modernimmaksi. Vanhan logon kiila on poistettu, sillä nyt visuaalisella ilmeellä halutaan viestiä nykyaikaisempaa ja dynaamisempaa VTTtä. Tilalle otettiin pulssikuvio kuvaamaan analyyttisyyttä, jatkuvuutta, elämää ja sykettä. Väri säilytettiin lähellä entistä, hieman tummempana ja murretumpana.

SEK&GREY testasi konseptinsa mukaan lopulliset logovaihtoehdot sekä Suomessa että ulkomailla. Näin haluttiin varmistaa, että logon värit ja symboli viestivät haluttuja asioita. Sininen väri, joka liitetään eri maissa ja kulttuureissa hieman eri asioihin, tutkittiin värianalyyseista. Sininen liitetään muun muassa tieteeseen, uskottavuuteen ja luotettavuuteen, tarkkuuteen ja totuuteen.

VTT otti uuden yrityslogonsa käyttöön tammikuun 16. päivä, jolloin VTT täytti 60 vuotta. "Muutoksen ja uuden konsernistrategian on hyvä näkyä myös identiteetissä. Uuden viestintäilmeen myötä VTTstä ollaan kehittämässä tunnettua kirjainyhdistelmää, joka kuvastaa eettisten tutkimusarvojemme, puolueettomuuden, luotettavuuden, vastuullisuuden ja rehellisyyden, lisäksi uutta VTTn profiilia. Sen mukaan VTT on teknologian edelläkävijä ja tuottaa osaamisellaan hyvinvointia ja lisäarvoa asiakkaalle ja yhteiskunnalle", VTTn viestintäjohtaja Olli Ernvall sanoo.

Lisätietoja

VTT, viestintäjohtaja Olli Ernvall, puh. 020 722 6747, olli.ernvall@vtt.fi

SEK & GREY, graafinen suunnittelija Petteri Vilkki, puh. (09) 695 7202, petteri.vilkki@sekgrey.fi

SEK & GREY, projektijohtaja Ria Elovaara, puh. (09) 695 7656, ria.elovaara@sekgrey.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT