VTT Uutta | Uutiset 2002

25.1. VTT kartoitti elektronisen liiketoiminnan logistiikkaa


VTT ja Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuskeskus ovat kartoittaneet yhteistyössä elektronisen liiketoiminnan logistiikkaan liittyviä tärkeimpiä kehitys- ja tutkimuskohteita. Tulosten mukaan keskeiset tutkimus- ja kehityskohteet liittyvät toimitusverkoston sekä informaatio- ja materiaalivirtojen hallintaan.

Tämän nk. KARKeLO-projektin yhtenä tärkeänä tuloksena määriteltiin elektronisen liiketoiminnan logistiikan merkittävimmät tutkimus- ja kehitysalueet. Tällaisia ovat mm. elektronisen liiketoiminnan vaatimukset Suomen logistiikkainfrastruktuurille, toimitusverkkojen tiivis integraatio ja reaaliaikaisen tiedonsiirron hyödyntäminen sekä uusien palvelutarjoajien ja -mallien tutkimus ja kehitys. Tutkimus- ja kehitysalueisiin kuuluu myös teknologiakehityksen myötä syntyvät mahdollisuudet hyödyntää esimerkiksi tuotekohtaista yksilöityä identiteettiä ja tuotetietoa toimitusketjun hallinnassa.

Elektroninen liiketoiminta avaa logistiikalle uudenlaisia mahdollisuuksia. Uusien teknologioiden avulla pystytään parantamaan logistiikan hallintaa ja ohjausta entistä tehokkaammin. Toisaalta elektronista liiketoimintaa tukeva logistiikkajärjestelmä joutuu tulevaisuudessa vastaamaan moniin uusiin haasteisiin. Yksi uusista haasteista on se, että tiedonsiirto tapahtuu reaaliaikaisesti ja tapahtuviin muutoksiin on kyettävä reagoimaan nopeasti. Logistiikan merkitys yhtenä tärkeänä kilpailukykytekijänä verkostoituvassa liiketoimintaympäristössä onkin tulevaisuudessa yhä suurempi.

Tutkimusta varten haastateltiin kaikkiaan 65 henkilöä, jotka edustivat alan kehityksestä vastaavia yrityksiä, logistiikan palveluyrityksiä sekä eri alojen tutkijoita.

Tekesin rahoittama tutkimus on ollut pohjana Tekesin Elektronisen liiketoiminnan logistiikka -teknologiaohjelman (ELO) valmistelulle. Tehdyn kartoituksen avulla tutkimus- ja kehitystyötä pystytään suuntamaan merkittäviin hankkeisiin.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, tutkija Anna Aminoff, Puh. 020 722 6270, anna.aminoff@vtt.fi

Uutta | Uutiset 2002

VTT