VTT Uutta | Uutiset 2002

29.1. Euroopan elintarvikealan huippuosaajat koolla Saariselällä


Tie hyvinvointiin terveen ruoansulatuskanavan kautta

VTTn vetämässä, Euroopan suurimmassa elintarvikealan hankkeessa luodaan keinoja hoitaa vakavia suolistosairauksia ja ruokamyrkytysinfektioita. Erityisesti vanhukset ovat varsin herkkiä erilaisille tartunnoille. Seuraavien neljän vuoden aikana tutkijaryhmiltä on odotettavissa suoliston terveystutkimuksessa ratkaisevia löytöjä. EUn huippututkijat kehittävät uutta diagnostiikkaa sekä synnyttävät elintarvikeinnovaatioita päämääränä suoliston hyvinvointi.

PROEUHEALTH on elintarvikealan suurin kansainvälinen tutkimusverkosto EUn viidennessä puiteohjelmassa ja sitä käytetään tulevan 6nnen puiteohjelman asiantuntijaverkoston (Network of Excellence) mallina. Uusien terveysvaikutteisten ruokien EU-ryhmittymä kokoaa 31.1. - 3.2. Saariselälle alan huipputiedemiehet runsaslukuisempana kuin koskaan aikaisemmin. Ryhmittymään kuuluu 8 EU-projektia, 64 tutkimuslaitosta 16 eri EU-maasta. Tutkimuskokonaisuus jakaantuu tiede-, teollisuus- sekä kuluttaja-osuuksiin. Verkostossa on tällä hetkellä 50 teollista yhteistyökumppania. Vuonna 2001 toimintansa aloittanut ryhmittymä toimii aktiivisena tiedefoorumina vuoteen 2005 asti, ja siltä odotetaan suuria teollisia saavutuksia. Sen kokonaisbudjetti on 17 milj. euroa, josta EUn osuus on 12,4 milj. euroa.

Toimimalla yhteistyössä hankeryhmän osaprojekteilla on erinomaiset edellytykset vahvistaa Euroopan nykyistä johtavaa asemaa terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tutkimus- ja kehitystyössä. Hankeryhmän osaprojektit täydentävät toisiaan tehokkaasti, ja tutkimusryhmien välinen synergia on vuoden sisällä selvästi tuottanut suurta edistystä eurooppalaisten voimien yhdistämisessä. Seuraavien neljän vuoden aikana tutkijaryhmiltä on odotettavissa suoliston terveystutkimuksessa ratkaisevia löytöjä.

Tavoitteet

  • elintarvikkeiden, suolistobakteerien, ihmisten terveydentilan ja sairauksien välisten yhteyksien entistä syvällisempi ymmärtäminen ja turvallisuuden varmistaminen
  • uusien molekyylitason välineiden kehittäminen suolistomikrobiston koostumuksen ja toiminnan tutkimiseen
  • uusien menetelmien kehittäminen vakavien suolistotulehdusten, ruokamyrkytysten ja kroonisten suolistosairauksien hoitoon ja ehkäisyyn
  • terveysvaikutteisten bakteerien immuniteettimuutosten aiheuttamien vaikutusten ymmärtäminen molekyylitasolla ja niiden testaus rokotteiden kuljettimina.

Lisätietoja:

http://www.vtt.fi/virtual/proeuhealth/

Tutk. prof. Tiina Mattila-Sandholm, VTT Biotekniikka, PROEUHEALTH-koordinaattori, puh. 050 5527 243, Tiina.Mattila-Sandholm@vtt.fi

Tiedotus: Paula Bergqvist, VTT Biotekniikka, puh. 050 566 5160, Paula.Bergqvist@vtt.fi 


Uutta | Uutiset 2002

VTT