VTT Uutta | Uutiset 2002

1.3. VTT:n lääkekehityksen biotekniikan ryhmän vetäjäksi professori, lääketieteen tohtori Olli Kallioniemi


Bioteknisessä lääkekehityksessä menestyminen edellyttää huippuluokan osaamista ja voimakasta innovointia.

VTT on perustanut Turkuun lääkekehityksen biotekniikan ryhmän. Sen vetäjäksi ja lääkekehityksen biotekniikan tutkimusprofessoriksi on nimitetty professori, lääketieteen tohtori Olli Kallioniemi.

Tutkimusprofessorin tehtävänä on kehittää bioteknisiä menetelmiä ja soveltaa niitä uusien lääkeaineiden keksimiseen. Tutkimusprofessuuri on yhteinen Åbo Akademin ja Turun Yliopiston kanssa.

Kallioniemi on bioteknisen lääketieteen alalla tunnettu ja kansainvälisesti arvostettu. Hän on viettänyt huomattavan osan tieteellisestä urastaan Yhdysvalloissa, viimeiset 6 vuotta National Institute of Healthissä (NIH) professorina ja johtavana tutkijana. Viime vuonna hänet nimitettiin myös Helsingin yliopiston kliinisen kemian professoriksi.

Kallioniemi on kehittänyt useita innovatiivisia menetelmiä, joiden avulla voidaan lähestyä eri tautien mekanismeja. Hänen oma alansa on liittynyt syöpäbiologiaan. Hän on hyödyntänyt uusinta biolääketieteellistä tietoa, erityisesti viime vuonna valmistunutta ihmisen koko geenistön selvittämistä. Koko geenistön selvittäminen on mahdollistanut sen, että tutkimuksissa voidaan seurata kaikkien geenien toimintaa eli aktiivisuuksia eri tilanteissa. Tämä tapahtuu niin sanottujen geenisirujen avulla, joiden tekniikan kehittämiseen Kallioniemi on osallistunut.

VTT:n lääkekehityksen biotekniikan ryhmä tähtää uuden tutkimusprofessorin johdolla sekä tutkimuksen että yritystoimeksiantojen osalta Euroopan huipulle. Bioteknisestä lääke- ja diagnostiikka-alasta odotetaankin uutta huipputekniikan tutkimukseen ja osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa.

VTT:n tutkimusryhmä vahvistaa Turun panostusta lääke- ja diagnostiikka-alan tutkimukseen. Uuden tutkimusryhmän vahvuus on perustamisvaiheessa noin 10 henkilöä. Kallioniemen nimitys astuu voimaan 1. elokuuta 2002. Ryhmän toiminnan kehitys ja siihen liittyvät rekrytoinnit ovat käynnissä.

Lisätietoja

VTT Biotekniikka, Toimialajohtaja Juha Ahvenainen, Puh. 020 722 5160, juha.ahvenainen@vtt.fi  sekä Professori Olli Kallioniemi, Puh. 040-5698192

Uutta | Uutiset 2002

VTT