VTT Uutta | Uutiset 2002

11.3. VTT tutkimaan ruostumattoman teräksen käyttöä kuljetusvälineiden valmistuksessa


Ruostumaton teräs lisää kuljetusvälineiden keveyttä ja turvallisuutta

Ruostumattomien terästen käyttö on lisääntymässä bussi- ja junarakenteissa, henkilöauton rakenteissa idea odottaa vielä läpimurtoaan. Tavoitteena on rakentaa osa autokorirakenteistakin ruostumattomista teräksistä ja liittää se luotettavasti muuhun korirakenteeseen. VTT on vahvasti mukana useissa bussi-, henkilöauto- ja junarakenteiden keventämiseen ja niiden turvallisuuden lisäämiseen tähtäävissä eurooppalaishankkeissa.

Ruostumattomat teräkset on otettu laajasti käyttöön junarakenteissa jo mm. USA:ssa ja Japanissa sekä naapurimaassamme Ruotsissa. Suomessa ruostumattoman teräksen käyttö on kohdistunut busseihin ja pienemmässä mittakaavassa myös muihin kulkuvälineisiin, kuten tukkirekkoihin ja trailereihin.

Nyt meneillään olevissa eurooppalaisissa hankkeissa pyritään lisäämään bussi-, henkilöauto- ja junarakenteiden turvallisuutta ja alentamaan niiden painoa. Tavoitteena on kuljetusvälineiden rakenteiden samanaikainen keventäminen, pitkäaikaiskestävyyden lisääminen ja mekaanisten ominaisuuksien varmistaminen. Hankkeissa pyritään osoittamaan austeniittisten ruostumattomien terästen tarjoamat edut erityisesti kuljetusvälineiden turvallisuuden lisääjänä. Lujitetuista teräksistä muovatuilla palkkirakenteilla voidaan myös alentaa rakenteiden painoa.

Tyypillisiä austeniittisen ruostumattoman teräksen käyttökohteita ovat esimerkiksi puskurit, keulan törmäyspalkit ja korin tukipilarit. Bussirakenteissa koko kori ja alusta voidaan valmistaa turvallisemmaksi törmäys- tai kaatumistilanteita ajatellen.

Hankkeiden tuloksista hyötyvät kuljetusvälineiden valmistajat, joiden tuotteet kehittyvät näin kilpailukykyisemmiksi ja kestävämmiksi. Bussit kestävät ruostumattomien teräsrakenteiden ansiosta hyvin korroosiota ja niiden huolto- ja korjaustarve vähenevät. Rakenteiden keventäminen taas alentaa polttoainekustannuksia, lisää kuljetuskapasiteettia ja säästää ympäristöä.

Tähän mennessä suomalaiset bussi- ja kuljetusvälinevalmistajat ovat jo vakuuttuneet ruostumattomien terästen tarjoamista eduista tuotteidensa turvallisuuden, keveyden ja pitkäaikaiskestävyyden kannalta. Eurooppalainen bussihanke päättyy ensi kesäkuussa ja autohanke helmikuussa 2005. Ensi kesänä alkava Euroopan hiili- ja teräsunionin junahanke päättyy vuonna 2005. Siinä ruostumattomien terästen käyttöetuja ryhdytään selvittämään ja hyödyntämään raidekaluston puolella.

VTT osallistuu hankkeisiin valmistustekniikan, erityisesti luotettavien liitostekniikoiden, kehittäjänä. Esimerkiksi autoteollisuuden perinteistä liitosmenetelmää, pistehitsausta, kestävämpinä vaihtoehtoina tutkitaan liimahitsausta ja liimausta. VTT osallistuu etupäässä liitosten käyttövarmuuden testaukseen ja pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseen. VTT tutkii myös junarakenteiden keventämistä kennorakenteilla ja kennojen kestävyyttä.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Martti Vilpas, VTT Tuotteet ja tuotanto, puh. 020 722 6868, 050 367 1232, martti.vilpas@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT