VTT Uutta | Uutiset 2002

15.3. Tutkimusalus Aranda hyödyntää VTT:n kehittämää sää- ja jäätietopalvelua Pohjois-Atlantilla


Merentutkimuslaitoksen tutkimusalus Aranda hyödyntää ja testaa VTT:n kansainvälisen tutkimusprojektin yhteydessä suunnittelemaa reaaliaikasta sää- ja jäätietopalvelua. Alus on ankkuroituneena jäälauttaan Pohjois-Atlantilla, jossa se osallistuu kansainvälisiin tutkimuksiin Grönlanninmerellä sekä Huippuvuorten ja Grönlannin välisessä Framsalmessa.

Arandalla tehtävillä tutkimuksilla pyritään selvittämään arktisen merijään kulkeutumismäärän muutoksia Jäämereltä Grönlanninmerelle ja Pohjois-Atlantille. Parin viime vuosikymmenen aikana on havaittu Jäämeren jääpeitteen vähentyneen. Syyksi on arveltu ilmastonmuutosta. Arktisen jääkentän vaihtelu on geofysikaalisesti monimutkainen ilmiö, jonka syy- ja seuraussuhteita ei vielä tunneta tarpeeksi hyvin.

Meneillään olevan intensiivisen tutkimusjakson aikana Arandalle välitetään sääennusteita, satelliittikuvia ja jääpoijudatatietoa VTT:llä sijaitsevan portaalin kautta. Tämän ajan Aranda on ankkuroituna jäälauttaan ja ajelehtii sen mukana. VTT on IWICOS-hankkeessa (Integrated Weather, sea Ice and Ocean service System) kehittänyt reaaliaikaisen portaalin, ns. fasadin. Sieltä ovat helposti haettavissa aluetta koskevat ajankohtaiset Tanskan ilmatieteen laitoksella tuotetut sääennusteet, Jääpalvelussa tuotetut tutkasatelliittikuvat ja jääkentälle sijoitettujen Hampurin yliopiston satelliittipoijujen paikkatiedot. Tietoja selataan VTT:n kehittämällä ViewIce-ohjelmalla.

Tämä reaaliaikainen tietopalvelu tarjoaa merkittäviä palveluparannuksia nykyiselle merenkululle. Kauppamerenkulussa voidaan entistä paremmin optimoida reittejä jää- ja säätilanteen mukaan sekä minimoida onnettomuus- ja lastin vahingoittumisriskejä.

Aranda työskentelee alueella, jossa vallitsevat ankarat ja jopa vaaralliset olosuhteet. IWICOS-järjestelmän avulla tutkijat saavat käyttöönsä ajantasaista tietoa eri olosuhteista, jotka vaikuttavat laivan turvallisuuteen ja tutkimuksen suunnitteluun.

Suomalaiset kehittävät kansainvälisiä arktisen merenkulun palveluja

Euroopan komission osarahoitteiseen IWICOS-hankkeeseen (Integrated Weather, sea Ice and Ocean service System) koordinaattorina toimii NERSC Norjasta. Hankkeeseen osallistuvat Suomesta Merentutkimuslaitos ja VTT, Tanskasta Tanskan ilmatieteen laitos ja teknillinen korkeakoulu ja Islannista Islannin ilmatieteen laitos. Projektin aikana on kehitetty uusia digitaalisia sää-, jää- ja meritietotuotteita ja niitä yhdistävä järjestelmä tiedon toimittamiseksi laivoille. Hankkeen osana partnerit järjestävät eri kohderyhmille ja -alueille suunnattuja demonstraatioita, joissa kehitettyä prototyyppijärjestelmää koekäytetään todellisissa olosuhteissa. Arandan Framsalmen matka on tarjonnut hyvän mahdollisuuden demonstroida kehitettyä järjestelmää ja tietotuotteita.


Lisätietoja:

Merentutkimuslaitos, Ari Seinä, puh. (09) 61394440, 050 5639187, ari.seina@fimr.fi

http://www2.fimr.fi/fi/aranda/uutiset/28.html

VTT Tietotekniikka, Robin Berglund, puh. 020 722 6018, robin.berglund@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT