VTT Uutta | Uutiset 2002

19.3. VTT:n kehittämä ohjelmisto korjaa asiakkaan virheet


Tallennetun tiedon oikeellisuus on sähköisen asioinnin ja tiedon määrän kasvun myötä tullut yhä ratkaisevammaksi kilpailutekijäksi yritysten toiminnassa. Suomessa esimerkiksi tuotteiden löytämisessä on ongelmia 60 %:lla e-kaupan asiakkaista. Asiakaskannan tiedoista puutteellisia ja virheellisiä on 3-30 %. VTT on kehittänyt ratkaisuksi ohjelmiston, joka varmistaa tiedon oikeellisuuden ja löytymisen. Käyttövalmis ohjelmisto soveltuu mm. osoitteen- ja tuotehakujen korjaukseen sekä nimikkeistön ja asiakasrekisterien puhdistamiseen.

VTT:n kehittämä Unifier on tekstisyötteiden tarkistus-, korjaus- ja yhtenäistämisohjelmisto, joka auttaa yritystä ratkaisemaan tiedon laatuun ja löytymiseen liittyviä ongelmia. Yleisimmät virheet johtuvat puuttuvasta tai virheellisestä tiedosta, virheestä tiedon syötössä tai väärinymmärryksestä. Jo kahden virheellisen merkin takia ongelmien selvittämiseen kuluu aikaa ja rahaa. Ongelmallisia ovat esimerkiksi tilauslomake, rekrytointilomake ja rekisteröinti verkkopalvelun käyttäjäksi. Ne sisältävät kenttiä, jotka virheellisinä voivat aiheuttaa vakavia ongelmia, mutta jotka pystyttäisiin tarkistamaan jo tietojen syöttövaiheessa.

Virheellisen tai epäselvän tiedon syntyminen voidaan estää tarkistamalla tiedon oikeellisuus jo tuottamisvaiheessa. Unifier-ohjelmisto on helppo liittää tukityökaluksi yrityksen muihin järjestelmiin, jolloin tiedon laatu voidaan varmistaa kaikissa tiedonkäsittelyn vaiheissa aina asiakaskontaktista yritysten sisäiseen dokumentaatioon. Oppiva ohjelmisto tukee monikielisyyttä, ja se on reaaliaikainen isoillakin, jopa yli 100 000 sanan sanastoilla.

Unifierin ansiosta tiedonhaku ja tiedon tuottaminen helpottuvat, kun ohjelma korjaa kirjoitusvirheet ja varmistaa hakulauseen vastaavuuden tuotetietoon verrattuna. Asiakkaiden turhautuminen ja virheiden selvittely vähenevät. Palvelu paranee, kun asiakkaan on helpompi löytää hakemansa. Myös mainosten kohdistaminen on helpompaa, kun tiedot ovat oikeita ja yhtenäisiä ilman "haamuasiakkaita". Yhtenäiset tuotetietokannat mahdollistavat lisäksi paremman tilastoinnin.

Monikäyttöisen ohjelmiston käyttökohteita voivat olla mm. sähköiset kauppapaikat, sähköiset viranomaispalvelut, sähköisten palveluntarjoajien rekisteröitymislomakkeet ja hakupalvelut sekä puhelintilausten vastaanottajat. Toistaiseksi ohjelmaa ovat hyödyntäneet Suomen Posti Oyj ja Kesko Oyj.

Lisätietoja: VTT Tietotekniikka, Projektipäällikkö Jarno Tenni, Puh. 020 722 5892, jarno.tenni@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT