VTT Uutta | Uutiset 2002

26.3. VTT:lle kansainvälisesti merkittävä raskaiden ajoneuvojen tutkimuslaboratorio


VTT:lle on valmistunut maassamme ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin merkittävä raskaiden ajoneuvojen tutkimuslaboratorio, jossa pystytään tekemään kattavaa kuorma-autojen ja bussien päästötutkimusta. Laboratorion ansiosta raskaiden ajoneuvojen energia- ja päästötutkimus voidaan nyt nostaa aivan uudelle tasolle.

Laboratoriossa voidaan tehdä moottoreilla mm. kaikki EU:n tuoreimman pakokaasupäästöjä koskevan direktiivin mukaiset pakokaasukokeet. Kansainvälisestikin merkittävän tutkimuslaboratorion päävarustukseen kuuluvat raskaan kaluston alustadynamometri ajoneuvomittauksiin, transienttimoottoridynamometri moottorimittauksiin sekä molemmille laitteille yhteinen pakokaasumittauslaitteisto. Keskeinen mittalaite on raskaiden ajoneuvojen alustadynamometri, jolla voidaan ajaa niin autoja kuin työkoneitakin. Kyseessä on eräänlainen pyörivä maantie, jonka telojen halkaisija on 2,5 metriä. Sekä moottorien että ajoneuvojen mittaukset voidaan jatkossa toteuttaa ns. transienttimittauksina, joissa moottorien kuormaa voidaan muuttaa nopeasti niin, että ne vastaavat normaaleja ajotilanteita liikenteessä. Jatkossa voidaan luotettavasti mitata raskaiden ajoneuvojen hiukkaspäästöt myös suoraan autosta.

Laitteistoja tullaan käyttämään mm. moottorien, ohjausjärjestelmien, pakokaasupuhdistimien ja polttoaineiden tuotekehitystyöhön sekä uusien bussitekniikoiden arviointiin ja energiansäästön tutkimukseen.

Vähäpäästöisyydestä kilpailutekijä

VTT:n pääjohtajan Erkki KM Leppävuoren mukaan liikenne tulisi nähdä laajasti, ei ainoastaan teknologiankehityksen vaan myös poliittisen päätöksenteon kannalta. On ennakoitavissa, että tietoliikenneteknologia tulee voimakkaasti vaikuttamaan maantieliikenteeseen, sen tehokkuuteen, kuljetusten määrään, laatuun (Just On Time) aikatauluihin ja myös maantieliikenteen päästöihin jne. Tehostunut tietoliikenne vaikuttaa tulevaisuudessa esim. etätyön kautta jopa työpaikkaliikenteeseen, joka tällä hetkellä on liikennesuunnittelun yksi suurimpia pullonkauloja. IT-liikenne ja maantieliikenne tulevat jatkossa siis täydentämään toisiaan.

Leppävuoren mukaan tällä hetkellä kohdistuu, ja aivan aiheellisesti, suurin ympäristöpoliittinen paine maantieliikenteen päästöjen pienentämiseen. Maantieliikenteessä on raskaalla liikenteellä erityisasema. VTT:n uusi, raskaanliikenteen päästöihin erikoistunut laboratorio valmistuu otolliseen aikaan. Huippuosaamisellaan uudella raskaan liikenteen laboratoriolla on paljon annettavaa sekä kotimaisille että kansainvälisille laitevalmistajille, liikenneorganisaatioille ja viranomaisille, jotka suunnittelevat keinoja, joilla liikenteen päästöjä voidaan tehokkaasti pienentää.

Mittaustarve kasvaa

Raskaan ajoneuvokaluston energia- ja pakokaasututkimusta on tähän asti jouduttu tekemään maassamme varsin puutteellisilla laitteilla. Raskaiden ajoneuvojen mittausten tarve on kuitenkin kasvamassa johtuen mm. kiristyvistä päästömääräyksistä, uusien ajoneuvo- ja polttoainetekniikoiden tulemisesta markkinoille ja bussiliikenteen kilpailuttamisesta. Vähäpäästöisyys tulee jatkossa olemaan yksi kriteeri määrättäessä esim. bussien liikennöintitariffeja.

Raskaiden moottorien ja ajoneuvojen testaustoiminta vaatii huomattavan suuria ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteita, tukevia rakenteita ja hyvää äänieristystä sekä runsaasti energiaa. Rakennuksen ja erikoistalotekniikan kustannukset olivat noin 3 miljoonaa euroa. Varsinaiset mittalaitteet (alustadynamometri, moottoridynamometri ja pakokaasumittauslaitteet) maksoivat noin 1,8 miljoonaa euroa.

Laajennuksen hyötyala on yhteensä noin 800 neliömetriä kolmessa kerroksessa. Itse rakennus uusine henkilötiloineen otettiin käyttöön viime joulukuussa ja laitteet tämän vuoden helmi-maaliskuussa. Varsinainen tutkimustoiminta käynnistyy huhtikuussa.

Uuden laboratorion vihkiäiset ovat Otaniemessä 26. maaliskuuta klo 10.00 alkaen osoitteessa Biologinkuja 5.

 

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Nils-Olof Nylund
VTT Prosessit, Moottoritekniikka
Puh. 020 722 5518
nils-olof.nylund@vtt.fi

http://www.vtt.fi/ene/mot/mpt/raskaldyn.htm


Uutta | Uutiset 2002

VTT