VTT Uutta | Uutiset 2002

2.4. Tiedonsiirto tehokkaaksi ilman vanhan laitekannan uusimista


VTT:n optisesta kaupunkiverkosta ratkaisu tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin

Lisääntyneet tietoliikennetarpeet niin yrityksissä kuin kodeissakin ovat johtaneet siihen, etteivät puhelinliikennettä varten suunnitellut kaupunkialueen verkot enää kykene suoriutumaan tehtävästään. VTT kehittää optista kaupunkialueen verkkoa, joka tukee tehokasta tiedonsiirtoa ja myös vanhoja verkkopalveluja. Uusi standardeihin tukeutuva verkko mahdollistaa vanhan laitekannan säilyttämisen samalla, kun tietoliikenteen välittäminen on entistä tehokkaampaa ja joustavampaa.

Kaupunkialueen verkko on maantieteellisesti yleensä yhden kaupungin alueelle keskittynyt verkko, joka liittää tilaajaverkot yhteen ja tarjoaa niille yhteyden runkoverkkoihin. Puhelinliikennettä varten suunnitellut kaupunkialueen verkot eivät kuitenkaan enää täytä tehtäväänsä. Yksi ongelmista on lisääntyneiden suorituskykyvaatimusten täyttäminen. Lisäksi on olemassa tietoliikenteen rakenneosien teknologiasta riippuva raja, jota nopeampia yhteyksiä ei ole järkevää tarjota enää perinteisesti sähköiseen tapaan.

Lisää kapasiteettia kuitenkin tarvitaan. Optisen tiedonsiirron tekniikat, kuten aallonpituusjako- eli WDM-tekniikka (wavelenght division multiplexing), kehittyvät tarjoten edullisempia rakenneosia. Nykyisin tarjolla olevat kalliiseen runkoverkkoteknologiaan pohjautuvat optiset kaupunkialueen verkot eivät ole saaneet suurta suosiota. Ratkaisuksi tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin tarvitaan kaupunkialueen verkon ehdoilla suunniteltu edullinen optinen verkko. Haastavana ongelmana on se, miten optisen kaupunkialueen verkon suorituskykyä voidaan jakaa eri palveluille tehokkaammin ja kuinka verkkoa voidaan hallita helpoimmin.

VTT:n suunnittelema optisen kaupunkialueen verkon rakenne on joustava ja kustannustehokas. Verkon suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon verkon hallittavuus, mikä mahdollistaa kokonaiskustannusten kurissa pitämisen. VTT:n kehittämä verkko on suoraan hyödynnettävissä kehitettäessä uusia joustavampia ja edullisempia verkkoratkaisuja nykyisten tilalle.

Optisesta kaupunkialueen verkosta hyötyvät ensikädessä verkko-operaattorit. He voivat verkon avulla tarjota käyttäjille tehokkaampia ja entistä laadukkaampia tiedonsiirtopalveluja. Se hyödyttää myös palveluntarjoajia ja sisällöntuottajia monipuolistuneen ja lisääntyneen palvelukysynnän myötä sekä lisäksi optisia verkkoja valmistavaa tietoliikenneteollisuutta.

Projektin lopussa, vuoden 2003 ja 2004 vaihteessa, testataan koeympäristöä todellisissa käyttöolosuhteissa. Tavoitteena on löytää verkolle tai sen eri osille kaupallisia hyödyntäjiä. Lisäksi verkossa kehitettäviä malleja pyritään tarjoamaan tulevien standardien ja suositusten pohjaksi.

Lisätietoja: VTT Tietotekniikka, Tutkija Kari Seppänen, Puh. 020 722 5610, kari.seppanen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT