VTT Uutta | Uutiset 2002

22.4. Arabianrannan rakentaminen kannattavaa Helsingille


VTT on arvioinut Helsingin kaupungille Arabianrannan rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset. VTT:n selvityksen mukaan Helsingille kertyy alueelta 605 miljoonan euron menot, mutta Arabianrannan toteuttaminen näyttää silti olevan kaupungin taloudelle kannattavaa - tosin tulot kasvavat menoja suuremmiksi vasta 48 vuoden kuluttua rakentamisen aloittamisesta.

Arabianrannan asemakaava-alue on yksi Helsingin merkittävimpiä asuntorakentamiskohteita lähivuosina. Asemakaava-alue käsittää Hämeentien ja Vanhankaupungin selän välisen alueen Kyläsaaresta Vantaanjoen suulle. Asuntorakentaminen käynnistyi syksyllä 2000. Väestöennusteen mukaan Arabianrannassa asuu 5700 asukasta vuonna 2010 ja 7200 asukasta vuonna 2020. Tämän jälkeen väestömäärä hieman vähenee, vuonna 2050 asukkaita on ennustettu olevan noin 6200.

VTT kartoitti tutkimuksessa Arabianrannan rakentamisen ja rakentamisen jälkeisen toiminnan kokonaistaloudelliset vaikutukset kaupungille mukaan lukien myös käyttötalouden. Tarkastelussa otettiin huomioon kaupungin panostukset alueen suunnitteluun, rakentamiseen, muuhun toteuttamiseen ja toimintaan sekä kaupungin alueelta saamat maksu-, maanvuokra-, myynti-, vero- ym. tulot. Tavoitteena oli tutkia, miten kokonaistaloudelliset vaikutukset voidaan selvittää ja voidaanko näiden selvitysten pohjalta vastata kysymykseen, onko Arabianrannan toteuttaminen taloudellisesti kannattavaa Helsingin kaupungille pitkällä eli 50 vuoden aikavälillä.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Erikoistutkija Kimmo Koski, Puh. 020 722 6259, kimmo.koski@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT