VTT Uutta | Uutiset 2002

26.4. Netti taskussa - Kännykällä henkilökohtaisille webbisivuille


Matkapuhelinten Internet-palvelut monipuolistuvat ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. VTT rikastutti tarjontaa entisestään kehittämällä järjestelmän, jonka avulla käyttäjä pääsee kännykällään mieltymystensä mukaan käsiksi myös henkilökohtaiseen webbiaineistoon, kuten harrastussivuille tai kavereiden kotisivuille.

Nykyisten mobiilipalvelujen kautta henkilökohtainen webbiaineisto ei ole ollut hyvin hallittavissa. Palvelun mukautumiselle käyttötilanteesta toiseen asetetaan kuitenkin yhä suurempia vaatimuksia. VTT kehitti uuden järjestelmän olemassa olevien Internet-palvelujen sovittamiseen mobiililaitteille juuri käyttäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

VTT:n kehittämällä ohjelmistolla olemassa olevat langalliseen ympäristöön suunnitellut Web-palvelut voidaan muokata nykyisille ja tuleville WAP-päätelaitteille sopivaan muotoon. Valitut esimerkkipalvelut muotoutuvat käyttäjän päätelaitteen, käytössä olevan verkon, käyttötilanteen ja käyttäjän omien mieltymysten mukaan.

Projektissa kehitettiin kaksi dynaamista esimerkkisovellusta, linkkieditori ja mediapankki, joita voi käyttää sekä WAP- että HTML-selaimilla. Linkkieditorilla käyttäjä voi muokata itselleen haluamansa etusivun, josta pääsee sekä Web- että WAP-palveluihin. Mediapankki mahdollistaa pääsyn omaan aineistoon ilman, että täysikokoisia tiedostoja täytyy ladata puhelimelle. Tiedostoja voi myös välittää eteenpäin toisille käyttäjille.

Projektin kenttäkokeisiin osallistui yhteensä 81 käyttäjää. Käyttäjäkokeiden tulokset korostavat sitä tosiseikkaa, että mobiililaitteet ovat ensisijaisesti henkilökohtaisia viestintävälineitä. Langattomasti saatava tieto kiinnostaa, jos se on ajankohtaista, henkilökohtaista tai vahvistaa sosiaalista yhteydenpitoa. Laite- ja käyttäjäkirjon kasvaessa tarvitaan personoituja, profiloituja ja laitteen mukaan sovitettuja mobiilipalveluja.

Tulokset tukevat uudentyyppisten, mukautuvien mobiili-Internet- ja multimediasovellusten kehittämistä, kuten myös jo olemassa olevien Web-sovellusten hyödyntämistä mobiililaitteilla. Hankkeeseen osallistuneet yritykset voivat hyödyntää tuloksia suoraan kehitettävissä tuotteissaan. Kehitetyt ohjelmistot sekä tulokset projektin kenttäkokeista ja palveluntarjoajien haastatteluista toimivat myös pohjana jatkotutkimukselle ja -hankkeille. Vuoden 2002 alussa käynnistyneen jatkohankkeen painopisteinä ovat mm. kontekstitietoisuus ja kolmannen sukupolven matkaviestintä. Kaksivuotinen hanke kehittää äänen, liikkuvan kuvan sekä paikkatiedon hyödyntämiseen soveltuvaa järjestelmää, joka tuo normaalit kiinteän linjan www-sivut mobiileihin päätelaitteisiin.

Lisätietoja: VTT Tietotekniikka, Timo Laakko, Puh. 020 722 4505, timo.laakko@vtt.fi sekä Juha Kolari (Käyttäjätutkimus), Puh. 020 722 3311, juha.kolari@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT