VTT Uutta | Uutiset 2002

20.5. VTT mukauttaa käyttöliittymän näyttöruudun kokoon


VTT:llä kehitetään menetelmää, jonka avulla sama käyttöliittymä toimii hyvin erikokoisilla näyttöruuduilla. Käyttöliittymä mukautuu näytön kokoon ja muotoon. Ensimmäiset esittelyt menetelmästä on jo tehty.

Käyttöliittymä toimii hyvin pienellä näytöllä, mutta osaa hyödyntää myös suuren näytön lisätilan aiempia ratkaisuja paremmin. Samoin menetelmä osaa sovittaa käyttöliittymän myös kapeisiin tai mataliin näyttöruutuihin. Pienellä näytöllä käyttäjä joutuu navigoimaan enemmän, mutta suurella näytöllä navigointia ei välttämättä tarvita ollenkaan.

Erilaisilla näytöillä varustettuja ohjelmoitavia laitteita tulee markkinoille yhä enemmän. Saman ohjelman tai palvelun toivotaan toimivan useissa erilaisissa laitteissa. Käyttöliittymäkomponentit on asemoitava käsin jokaiselle näyttötyypille erikseen, jotta laitteet ja ohjelmat saadaan sopimaan yhteen. Tämä lisää ohjelmistojen käyttöliittymäkoodin osuutta ja ohjelmoijien työtä sekä vaikeuttaa ylläpitoa. Kehitteillä oleva menetelmä helpottaa ja yksinkertaistaa ohjelmoijan työtä. Tämä vähentää käyttöliittymään tarvittavan koodin määrää ja helpottaa ylläpitoa.

Menetelmää on kehitetty osana eurooppalaista yhteishanketta, jossa kehitetään kotiympäristöön soveltuvia teknologioita. VTT:llä projektissa tutkitaan muun muassa yleispätevän käyttöliittymäsovelluksen soveltamista kotiympäristöön.

Lisätietoja: Tutkija Heikki Keränen, Heikki.Keranen@vtt.fi, puh. 040 751 2207, 020 722 21025

http://www.iie.fi/vhe/runtimelayoutdemo/


Uutta | Uutiset 2002

VTT