VTT Uutta | Uutiset 2002

29.5. VTT kehitti ilmanvaihtotuotteiden likaantuvuuden testauslaitteiston


VTT:llä on kehitetty laitteisto ilmanvaihtotuotteiden likaantumisalttiuden toteamiseksi. KOLITEST-laitteistolla jäljitellään ilmanvaihtokanavistossa esiintyviä ilmavirtauksia ja kanaviston likaantumista. Sen avulla voidaan tutkia likaantumisen vaikutuksia laitteistojen osien toimintaan ja osien puhdistettavuutta. Sitä voidaan käyttää myös ilmavirtaan irtoavien mineraalikuitujen määrittämiseen.

Ilmanvaihtotuotteiden likaantuvuustestit hyödyttävät eniten laitevalmistajia, jotka saavat tietoa tuotteidensa toiminnasta. Laitevalmistajat voivat käyttää testaustuloksia hakiessaan tuotteelleen puhtausluokitusta puhdistettavuuden ja kuitujen irtoavuuden osalta. Laitevalmistajat voivat hyödyntää tietoja myös tuotekehityksessään. Lisäksi KOLITEST-laitteiston avulla voidaan luokitella tai asettaa paremmuusjärjestykseen ilmanvaihtotuotteita ja -kanavistoja likaantuvuuden suhteen.

KOLITEST-laitteisto on ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa Suomessa käytössä oleva ilmanvaihtotuotteiden likaantuvuuden testauslaitteisto. Laitteiston helpon muunneltavuuden vuoksi sitä voidaan käyttää myös erilaisten teollisuusalojen toimeksiantojen toteuttamiseen.

Huonosta sisäilmasta terveyshaittoja

Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa sisätiloissa syntyneet epäpuhtaudet. Poistettu likainen ilma korvataan puhtaalla tuloilmalla. Tuloilma ei kuitenkaan ole aina puhdasta, jos ilmanvaihtojärjestelmä on päässyt likaantumaan. Likaantunut ilmanvaihtojärjestelmä voi aiheuttaa sisäilman huononemista. Huono sisäilma puolestaan voi aiheuttaa haittaa rakennuksessa olevien ihmisten viihtyvyydelle ja terveydelle sekä haitata ilmanvaihtojärjestelmän normaalia toimintaa.

Ilmanvaihdon toimivuutta ja hygieniaa voidaan parantaa ilmanvaihtolaitteistojen osien puhdistuksella. Puhdistustarve riippuu mm. siitä, miten herkästi likaa kertyy ilmanvaihtokanaviston eri osiin.

Sisäilmastoluokituksen mukaan ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksen yhtenä vaatimuksena on, että puhtausluokitellun tuotteen tulee olla helposti puhdistettava. Myös ilmanvaihtotuotteiden sisäpuolisen pinnan tulee olla sellainen, ettei se edistä lian kertymistä siihen. Lisäksi kanavien ja kanavanosien tulee kestää vähintään 10 puhdistuskertaa eikä niistä saa irrota puhdistuksen yhteydessä tai sen jälkeen tuloilmaan kuituja enempää kuin 0,01 kpl/cm³.

Lisätietoja: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Erikoistutkija Keijo Kovanen, Puh. 020 722 4727, keijo.kovanen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT