VTT Uutta | Uutiset 2002

5.6. Arktisia teknologioita esillä Pohjoisen ulottuvuuden foorumissa


Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden toteuttamista edistävä arktisia teknologioita käsittelevä foorumi järjestetään Kajaanissa 17.-18. kesäkuuta 2002.


kainuu.jpg (17038 bytes)

Foorumissa syvennytään arktisiin teknologioihin ja niiden sovelluksiin toteutettaessa EU:n Feiran huippukokouksessa kesäkuussa 2000 hyväksymän pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmaa.

Tavoitteena on edistää arktisiin elinkeinoihin liittyvien hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Samalla pyritään ottamaan huomioon myös alkuperäiskansat sekä tehdään tunnetuksi pohjoiseen ulottuvuuteen liittyviä EU:n tavoitteita ja toimenpiteitä.

Kajaanin foorumin ohjelman sisällöstä vastaa VTT yhdessä valtioneuvoston koordinoiman työryhmän kanssa. Työryhmän muita voimakkaita vaikuttajia ovat Finpro, Wärtsilä, korkeakoulut ja eri ministeriöiden ja teollisuuden huippunimet. Tilaisuuden avaa pääministeri Paavo Lipponen.

Lisätietoja: Saara Hänninen, Puh. 020 722 6866, saara.hanninen@vtt.fi

Valtioneuvoston tiedote


Uutta | Uutiset 2002

VTT