VTT Uutta | Uutiset 2002

28.6. Rolls-Royce tilasi VTT:ltä simulaattorin tehostaakseen tuotekehitystään


Suuritehoisten lentokone- ja helikopterimoottorien johtava valmistaja Rolls-Royce alkaa tehostaa suihkumoottorien tuotekehitystä VTT:n kehittämällä simulaattorilla. Samalla Rolls-Royce vahvistaa osaltaan alan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Yritys ja VTT neuvottelevat jo myös jatkotyöstä simulaattoriprojektille.

Rolls-Roycen Derbyn tehtaan suunnittelu- ja valmistusosasto asetti tavoitteeksi lyhentää uuden moottorimallin 15 kuukauden tuotekehitysjakson 9 kuukauteen. Tuotekehitys koostuu mm. aerodynamiikan, rakenteen, valmistuksen ja testauksen suunnittelusta ja niiden toteutuksesta. Tuotekehitys käsittää useiden moottorimallien rinnakkaisia prosesseja, ja osaston pitää myös varautua mahdolliseen äkilliseen, tietyn jo käytössä olevan moottorityypin häiriöilmoituksen analysointiin. Näiden Rolls-Roycen useiden samanaikaisten tuotekehitys- ja muiden tehtävien hallitsemiseksi VTT laati havainnollisen ja helppokäyttöisen simulaattorin. Simulaattori on toteutettu yleisesti käytössä olevalla PC-tason tekniikalla.

Suunnittelu- ja valmistusosastopäälliköt optimoivat näppärästi ennakolta koko osaston toimintaa kuukausiksi eteenpäin. Simulaattoriin syötetään tehtävien prosessikuvaukset, eri osatehtäviin käytettävä työaika sekä mm. lomat ja muut poissaolot. Erilaisia vaihtoehtoja kokeilemalla voidaan eliminoida osaston kuormitushuiput, jakaa ja ajoittaa työtehtävät hyvin ottaen huomioon myös määritellyt toimitusajankohdat.

VTT:llä on monipuolista osaamista tuotannon simuloinnista, ja Rolls-Roycen tilauksesta VTT käytti sitä uuteen sovellukseen – tuotekehityksen simulointiin. Rolls-Royce järjesti rahoituksen tähän 100.000 euron simulaattorikehitysprojektiin alulle panemastaan EU-rahoitteisesta lentokoneteollisuuden monivuotisesta hankkeesta. Koko hankkeessa on mukana kymmeniä eurooppalaisia yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja. VTT on myös koko hankkeessa ainoa suomalainen tutkimuskeskus. Lentokonealalla on tiukat vaatimukset. Tämä heijastui jo projektin aloitukseen, missä tarvittiin sopimusjuridiikkaan perehtyneitä VTT:n lakimiehiä. Osapuolet päättivät soveltaa – neutraalisti – Ruotsin lakia.

Rolls-Roycen pääkoordinaattori Dr. Alison J. McMillan´n mukaan VTT sai ratkaistavakseen hankalan tehtävän. Tulos on kuitenkin hyvä, ja VTT kouluttaa Rolls-Roycen suunnittelijoita simulaattorin käyttöön.


Lisätietoja:
VTT Tuotteet ja tuotanto
Tutkija Juha Sääski
Puh. 040 588 5257
juha.saaski@vtt.fi

rollsroyce.jpg (14085 bytes)

Kuvassa tutkija Juha Sääski, taustalla näkyy suihkuturbiinimoottori.


Uutta | Uutiset 2002

VTT