VTT Uutta | Uutiset 2002

15.8. VTT selvitti digi-tv:n käyttöönottoa kotitalouksissa


Kuluttajien suurin vaikeus liittyy vastaanotinantenneihin
Tampereen keskustassa kokeillaan liikkuvan käyttäjän tietopalveluja
VTT kehittää koekenttiä tietoyhteiskunnan palveluille

Tutkimuksen tiivistelmä: Digitaalisen television käyttäjäkokeilu (Word)

Kuluttajien suurin vaikeus liittyy vastaanotinantenneihin

VTT selvitti kesän aikana digi-tv:n käyttöönottoa. Tutkimus osoitti, että digi-tv:n käyttöönottoon liittyy vielä paljon hankaluuksia, jotka vähentävät kuluttajan kiinnostusta digi-tv:tä kohtaan ja jotka vaikeuttavat yksittäisen kuluttajan siirtymistä digilähetysten katsojaksi. VTT:n tutkimuksessa neljätoista perhettä koekäytti digisovitinta (digiboksia) vähintään kahden kuukauden ajan. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kokeeko kuluttaja saavansa digi-tv:stä todellista lisäarvoa.

Olennainen epäselvyys digi-tv-ohjelmien ja -palvelujen saatavuudessa johtuu talon käytössä olevasta vastaanotinantennista. Käyttöönoton yhteydessä jouduttiin joissakin kokeiluperheissä perehtymään nykyisen antennin toimintaan hyvin tarkkaan, ennen kuin saatiin selvitettyä, voidaanko digisovitinta ylipäätään saada toimimaan.

Kuluttajan on käytännössä pakko selvittää talonsa (tai taloyhtiön) antennin ominaisuudet digisovittimen hankinnan lisäksi. On tiedettävä, onko antenni tavallinen UHF/VHF-kelpoinen (nk. harava-antenni), satelliittiantenni vai kaapeli-tv. Lisäksi on tiedettävä, mille lähetysasemalle antenni on suunnattu. Esimerkiksi suomalaisia digi-tv-kanavia 1-4 ei voi vastaanottaa satelliittiantennilla. Kaapeli-tv:tä käytettäessä taas digitekniikan toimivuus ja mahdolliset käyttömaksut ovat yleensä paikkakuntakohtaisia. Suomalaisten digikanavien katsomisen edellytyksenä on UHF-kelpoinen laajakaista-antenni.

Digi-tv:n ohjelmasisältö jakoi käyttäjien mielipiteet. Osa käyttäjistä odotti uutta sisältötarjontaa ja kanavia enemmän. Useat koekäyttöön osallistuneet kuluttajat olettivat myös, että nykyiset paikalliset tv-kanavat näkyisivät digisovittimella.

Monelle käyttäjälle oli yllätys, että digisovitin voidaan liittää kaikkiin 1990-luvun ja jopa 1980-luvun tv-vastaanottimiin ja siten saada digi-tv käyttöön myös vanhoissa televisioissa. Kokeilussa käytettyjä digisovittimia he pitivät helppokäyttöisinä. Digisovittimen käyttöohjeen mukainen asennus ja peruskäyttö olivat helppoja, mutta asennuksen edellytykset - kuten antenniasiat - koettiin vaikeaselkoisina ja hankalina.

Käyttäjät kritisoivat digisovittimien toiminnan hitautta. Niiden hidas toiminta kummastutti jopa siinä määrin, että käyttäjä saattoi luulla, että sovitin ei toimi ollenkaan. Kuvanlaatu oli monelle käyttäjälle digi-tv:n oleellinen parannus aiempaan analogiseen verrattuna.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Käytettävyysasiantuntija Kristiina Kantola
Puh. 020 722 3383 tai 040 736 7699
kristiina.kantola@vtt.fi

Tutkija Maria Lahti
Puh. 020 722 3382 tai 040 731 1105
maria.lahti@vtt.fi


Tampereen keskustassa kokeillaan liikkuvan käyttäjän tietopalveluja

VTT on rakentanut Tampereen keskustaan laajakaistaisen mobiilipalvelujen koeympäristön. Keskusta on vilkkaasti liikennöity alue, jossa liikkuvalle käyttäjälle tarkoitettujen palvelujen toimivuutta voidaan tutkia todenmukaisessa ympäristössä. Siellä mobiilipalvelusovelluksen kehittäjä voi testata kuluttajien kanssa heille tarjoamaansa palvelua.

Koeverkko toimii Tammerkosken alueella. Sen etuja ovat tarkka paikan tunnistus käyttäjän liikkuessa alueella sekä suuri tiedonsiirtokapasiteetti. Jopa videokuvan siirto esimerkiksi kämmentietokoneeseen on mahdollista. Koeympäristössä voidaan tehdä testejä joko kertaluonteisesti tai pitempijaksoisesti. VTT tarjoaa myös mahdollisuuden saada kokeiltavasta palvelusta käyttäjien arvioinnit.

Verkko on jo mobiilipalvelujen ideoijien käytettävissä, ja koeaikaa voi varata RELab-hankkeen yhteyshenkilöiltä. Syyskuulle on jo varattu kaksi kokeilua. Toinen niistä on liikkuvalle käyttäjälle tarjottava, jatkuvasti hänen sijaintipaikkansa mukaan päivittyvä tapahtumakalenteri. Se kertoo käyttäjän antamin kriteerein kulloinkin hänen lähellään tarjolla olevat palvelut. Toinen kokeilu keskustan alueella liittyy nykyisin langattomasti lähetettäviin digi-tv-ohjelmiin. Siinä käyttäjä voi liikkuessaan seurata laitteellaan mitä tahansa viikon ehkä jopa kuukauden aikana esitettyä tv-ohjelmaa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätietoja:
VTT Tietotekniikka
Erikoistutkija Jari Ahola
Puh. 020 722 3334 tai 0400 600 291
jari.ahola@vtt.fi


VTT kehittää koekenttiä tietoyhteiskunnan palveluille

Käyttäjätutkimus ja Tampereen keskustan laajakaistainen mobiilipalvelujen koeympäristö ovat osa eTampere-hankkeen RELab-ohjelmaa. VTT:n johtama RELab (Palveluautomaation kehityskeskus, Research and Evalution Laboratory) on kokeiluympäristö, jossa tutkitaan, miten uudet sähköiset palvelut voivat helpottaa kuluttajan elämää. eTampere-hanke puolestaan tähtää tietoyhteiskunnan kehittämiseen.

Lisätietoja:
VTT Tuotteet ja tuotanto
RELab-ohjelmajohtaja Pasi Viitanen
Puh. 020 722 3607
pasi.viitanen@vtt.fi

 

Tutkimuksen tiivistelmä: Digitaalisen television käyttäjäkokeilu (Word)


Uutta | Uutiset 2002

VTT