VTT Uutta | Uutiset 2002

30.8. Stalatuben putkituotanto tehokkaaksi VTT:n menetelmällä


VTT on kehittänyt lahtelaiselle Stalatube Oy:lle putkituotantoa suunnittelevan ohjelmiston, joka laskee tuotantolinjakohtaisesti tunnuslukuja ja tekee jatkuvasti ehdotuksia tehokkaimmasta mahdollisesta tuotantotavasta sille annettujen sääntöjen perusteella. Simuloimalla tarkasti tehtaan tuotantoa saadaan aikaan nykyaikainen tuotantoa ohjaava hienokuormitusohjelmisto, joka tehostaa tehtaan tuotantoa ja helpottaa oleellisesti tuotannosta päättävän suunnittelijan työtä. Hienokuormitusohjelmisto koordinoi myös tietyssä kuormassa tilaajalle lähetettävien putkituotteiden valmistumista ja nopeuttaa sitten kuormien liikkeellelähtöä.

Stalatuben putkituotanto on monipuolista: tuotannossa on 11 hitsauslinjaa, raaka-ainenimikkeitä on 570 ja aktiivisia tuotenimikkeitä on yli 1000. Tuotantoa vaihdettaessa koneistojen asetusajat ovat pitkiä, 1-6 tuntia. Tuotannossa on monimutkaisia reitityksiä, eri koneilla useita prosessivaiheita, tuotantosarjojen koot vaihtelevat ja myös yksilöllisiä tuotteita tehdään.

- Usean kuukauden uuden ja vanhan tuotantojärjestän rinnakkaisen koekäytön aikana olemme voineet lähes aina hyväksyä hienokuormitusohjelmiston kulloinkin tekemän ehdotuksen tuotannon järjestelyistä. Ohjelmisto kerää alati muuttuvia tuotanto- ja raaka-ainetietoja, jotka tuotantosuunnittelijan piti aiemmin hallita manuaalisesti. Tämä uusi ohjelmisto käsittelee ja näyttää havainnollisesti tietoja aikavälillä minuutista useaan viikkoon, aiemman järjestelmän aikaikkuna oli vain vuorokaudesta yhteen viikkoon, Stalatube Oy:n logistiikka-assistentti Sami Packalén kertoo.

Stalatube ei valmista tuotteita varastoon. Yritykselle tulevan uuden tilauksen toimitusviikko määritellään edelleen aiemman toimintaa ohjanneen
karkeakuormitusjärjestelmän avulla. Uusi tuotannon hienokuormitusjärjestelmä optimoi tuotannon erilaisia vaihtoehtoja kulloistenkin valmistuksessa olevien tilausten kesken ottaen huomioon kunkin toimituksen määräpäivän. Lisäksi järjestelmä koordinoi tietyn lähetettävän kuorman eri tuotteet valmistuviksi mahdollisimman samanaikaisesti rahtikustannuksien vähentämiseksi.

- Toimitusvarmuutemme on yksi elinehtomme. Tällä uudella tuotantoa ohjaavalla hienokurmitustavalla toimintamme on selkeästi aiempaa tehokkaampaa. Saamme jopa parissa minuutissa selville, miten koko tuotanto kannattaa optimoida uudelleen, kun raaka-aineen myöhästyminen, konerikko tai muu linjahäiriö yllättää. Vastaavasti pullonkaulatilanteissa voimme helposti kokeilla mahdollisen ylimääräisen viikonlopputyövuoron tai esimerkiksi jatkojalostustyön alihankinnan vaikutusta. Etu on myös, että koneistojen asetusten vaihdosta syntyvä raaka-aineen hukkamäärä voidaan ottaa huomioon.

Stalatube Oy:lle kehitetty tuotannon ohjausjärjestelmä sisältyi usean yrityksen ja Tekesin rahoittamaan hankkeeseen, jossa VTT kehitti yritysten kanssa asiakasohjautuvan tuotannon hallintaa modernin tietotekniikan avulla. Hankkeessa määriteltiin vastaavia uusia menetelmiä ja uusia työkaluja myös Wärtsilä Finland Oy:n Turun tehtaalla sekä kehitettiin tuotantologistiikkaa Pilkington Automotive Finland Oy:n Ylöjärven tehtaalle

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
erikoistutkija Juhani Heilala
puh. 0400 417 873
juhani.heilala@vtt.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
tutkija Markku Hentula
puh. 040 501 5087
markku.hentula@vtt.fi

Stalatube Oy
logistiikka-assistentti Sami Packalén
puh. 050 554 6564
sami.packalen@stalatube.com

Korkearesoluutiokuva (RGB)

Kuvaaja: PT-kuva

Kuvateksti: Stalatube Oy:n logistiikka-assistentin Sami Packalénin tuotannonsuunnittelutyö on helpottunut VTT:n kehittämällä simulointimenetelmällä.


Uutta | Uutiset 2002

VTT