VTT Uutta | Uutiset 2002

9.9. Maailman fuusioteknologiahuiput kokoontuvat Helsingissä


Suomalaista huipputeknologiaa tulevaan fuusioreaktoriin

VTT, Fortum ja PrizzTech isännöivät Helsingissä 9. - 13.9. 2002 SOFT Symposiumia (Symposium on Fusion Technology), johon osallistuu yli 400 fuusioteknologian asiantuntijaa ympäri maailmaa. Erityisen ajankohtaiseksi symposiumin tekee odotettavissa oleva päätös uudesta fuusiokoereaktorista ja sen sijoituspaikasta. Suomeen ITER-koereaktoria ei toki havitella, mutta maamme teollisuus on vahvasti ehdolla tärkeiden materiaalien ja komponenttien toimittajaksi. Lisäksi reaktoriin tarvitaan paljon myös suomalaista suunnittelu- ja tutkimusosaamista.

ITER-fuusiokoereaktorin tekninen suunnittelu on edennyt jo niin pitkälle, että osapuolet - EU, Japani, Venäjä ja Kanada - neuvottelevat reaktorin sijoituspaikasta ja kustannusten jaosta sekä reaktoriin liittyvistä lainopillisista kysymyksistä. Euroopan sijoituspaikoista ovat ehdolla Etelä-Ranskan Cadarache ja Espanjan Vandellos Barcelonan lähellä. Rakennuspäätöstä odotetaan parin vuoden kuluessa.

Merkittävää hankkeen edistymiselle on, että Yhdysvallat harkitsee parhaillaan liittymistä uudelleen ITERiin. Se voi tapahtua jo tämän syksyn aikana.

Viime aikoina fuusioteknologian tutkimuksessa ja kehityksessä onkin keskitytty juuri tulevan ITER-koereaktorin suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun. Helsingissä pidettävässä konferenssissa raportoidaan viime vuosien edistyksestä fuusioteknologiassa. Alan keskeisimmistä vaikuttajista mm. ITERin pääjohtaja Robert Aymar osallistuu konferenssiin.

Tekes rahoittaa suomalaista fuusiotutkimusta FFUSION 2 teknologiaohjelmastaan, joka on osa Euroopan unionin fuusio-ohjelmaa. Ohjelman rahoitus vuosille 1999-2002 on noin 15 miljoonaa euroa. Se jakautuu lähes tasan Tekesin, EU:n sekä osallistuvien laitosten ja yritysten kesken. Suomen teollisuus osallistuu poikkeuksellisen aktiivisesti EU:n fuusio-ohjelmaan päinvastoin kuin muissa Euroopan maissa, joissa fuusio-ohjelma toteutetaan pelkästään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Merkittävin teknologinen edistys on tapahtunut suprajohtavissa magneeteissa, sillä sekä Japanissa että Euroopassa on onnistuttu valmistamaan tehokkaat, ITERin kriteerit täyttävät niobitinamagneetit. Sähköä vastuksettomasti johtavat suprajohteet ovat ehkä tärkeimmässä roolissa fuusioreaktorissa ja muodostavat myös suurimman kustannuserän. Outokumpu Oyj on yksi maailman johtavista suprajohtavien lankojen valmistajista ja on mukana ITERin magneettien kehitystyössä.

Suomi on mukana myös reaktorin sisäseinämateriaalien ja rakenteiden valmistusmenetelmien kehittämisessä. Kromia ja zirkoniumia lujitteena sisältävä kupari on valittu ITERin seinämateriaaliksi. Metso Powdermet Oy kehittää VTT:n kanssa reaktorin monimetallikomponenttien valmistusta pulverimetallurgian keinoin. Myös fuusiokammion sisäpinnoitteiden sekä reaktorin kauko-ohjattujen huolto- ja tarkastusmenetelmien kehittämisessä Suomi, mm. VTT, tekniset korkeakoulut ja Helsingin Yliopisto, on vahvasti mukana.

Lisätietoja:

Johtaja
Harri Tuomisto
Fortum Nuclear Services Oy
Puh. 010 453 2464, 050 453 2464
harri.tuomisto@fortum.com

Johtaja
Iiro Andersson
PrizzTech Oy / Finnfusion
Puh. (02) 627 1010, 0500-592 471
iiro.andersson@prizz.fi

Johtava tutkija
Seppo Karttunen
VTT Prosessit
Puh. 020 722 5069, 040 554 0384
seppo.karttunen@vtt.fi

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan symposiumia. Symposiumin ohjelma löytyy sivulta www.vtt.fi/val/soft2002.

Symposiumin avajaisista otettuja valokuvia


Uutta | Uutiset 2002

VTT