VTT Uutta | Uutiset 2002

9.9. VTT tutki ajoneuvopäätteen vaikutuksia kuljettajiin


VTT on tutkinut liikennemerkkejä täydentävän, ajoneuvopäätteellä annettavan tiedon vaikutuksia kuljettajiin. Laitteen suosituimmiksi ominaisuuksiksi osoittautuivat reitin opastaminen, liikennemerkkien esittäminen kuvin sekä uuden merkin ilmaantumisesta kertova äänisignaali. Kuljettajien mielestä järjestelmä paransi myös liikenneturvallisuutta.

Kenttäkokeessa kuljettajat hyväksyivät VTT:n kehittämän ajoneuvopäätteen prototyypin ja pitivät sitä kohtalaisen helppokäyttöisenä. Järjestelmä tuotti myös puheviestejä, jotka kehottivat kohdalla olevasta liikennemerkistä riippuen noudattamaan nopeusrajoitusta, varomaan lapsia tai varomaan polkupyöräilijöitä. Suhtautuminen näihin puheviesteihin ei kuitenkaan ollut yhtä myönteistä kuin muihin järjestelmän ominaisuuksiin, vaan niitä pidettiin jonkin verran ärsyttävinä.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa myös kuljettajakäyttäytymisestä. Kenttäkokeeseen osallistui 20 henkilöauton kuljettajaa. Puheviestien todettiin vaikuttaneen liikennekäyttäytymiseen tehokkaammin kuin liikennemerkin kuva äänisignaalin kanssa ajoneuvopäätteellä. Liikenneturvallisuuden kannalta parhaita olivat siis sellaiset järjestelmän piirteet, joista kuljettajat eivät pitäneet.

Ajoneuvopäätejärjestelmää kokeiltiin osana eurooppalaista projektia, jossa tuotettiin liikenteen tiedotus- ja ohjausjärjestelmiä koskevia ohjeistoja viranomaisille, operaattoreille ja laitevalmistajille. Tavoitteena on luoda yhdenmukaista eurooppalaista järjestelmää, jossa uuden teknologian mahdolliset haittavaikutukset on otettu huomioon. Uusi teknologia autossa voi myös häiritä ajoa ja siten heikentää liikenneturvallisuutta, kuten todetaan vuoden vaihteessa voimaan tulevassa uudessa laissa matkapuhelimen ajonaikaisesta käytöstä.

Suomesta hankkeessa olivat VTT:n lisäksi mukana liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Pirkko Rämä
Puh. 020 722 4551
pirkko.rama@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT