VTT Uutta | Uutiset 2002

12.9. MET ja VTT huolissaan teollisuutemme kilpailukyvystä ja talouskasvusta


Metalli- ja elektroniikkateollisuuden menestys perustuu innovaatioihin ja edelläkävijyyteen sekä erityisosaamiseen teknologiassa. Metalliteollisuuden Keskusliiton METin ja VTTn yhteistyö saa uutta voimaa, kun organisaatiot uuden yhteistyösopimuksensa mukaisesti alkavat entistä tiiviimmin ennakoida tulevaisuuden kehittämis- ja teknologiatarpeita. Yhteisellä suunnittelulla halutaan kehittää maamme teollisuuden kilpailukykyä, lisätä vientiä ja taloudellista kasvua.

METin toimitusjohtaja Martti Mäenpään mukaan on välttämätöntä, että yritykset parantavat kilpailukykyään investoimalla osaajiin ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan. ”Viime vuosina teknologiainvestoinnit ovat reaalisesti lisääntyneet ainoastaan yrityksissä ja siellä pääosaltaan elektroniikkateollisuudessa. Viime vuonna yritysten teknologiainvestoinnit kasvoivat peräti 15 prosenttia edellisvuotisesta. Mutta julkisella sektorilla ne eivät ole lisääntyneet lainkaan viimeisen neljän vuoden aikana. Kilpailijamaissa julkisen rahoituksen osuus yritysten tutkimus- ja kehittämisinvestoinneista on keskimäärin reilut 8 prosenttia, kun Suomessa vastaava osuus on vain 4 prosenttia. Paljon hyviä hankkeita jää nyt toteutumatta. Odotamme julkiselta sektorilta nykyistä suurempaa panostusta kannattaviin teknologiainvestointeihin”, painottaa toimitusjohtaja Mäenpää.

”On kiistaton tosiasia, että teknologiainvestoinnit ovat parantaneet teollisuuden kilpailukykyä, siirtäneet huippuosaamista tutkimuslaitoksista yrityksiin ja yrityksiltä toisille, lisänneet kansallista osaamispääomaa ja edesauttaneet koko yhteiskunnan vaurastumista”, toteaa Wärtsilä Oyj:n teknologiajohtaja Matti Kleimola, joka toimii METin liiketoiminnan ja teknologian valiokunnan puheenjohtajana.

"VTTtä ja METiä yhdistää näkemys siitä, että Suomen teollisuuden kansainvälinen menestys riippuu teknologisista läpimurroista, innovatiivisista tuotteista ja palveluista. "Olen huolestunut siitä, että maamme nykyinen talouskasvu on heikentynyt ja joidenkin teollisuudenalojen teknologiset innovaatiot ja tuotteet ovat tulleet tiensä päähän. Maamme rajallisia tutkimus- ja tuotekehitysmäärärahoja pitäisi suunnata vahvistamaan nykyisiä liiketoimintoja ja uusille huipputeknologian alueille sekä kehittämään uusia innovaatioita ja palvelutuotteita. Suomalaisilla tuotteilla on edellytykset kilpailla kansainvälisillä markkinoilla vain, jos niillä on tarjottavanaan uutta teknologiaa, erityisosaamista ja erityispalveluja", VTTn pääjohtaja Erkki KM Leppävuori sanoo.

METin ja VTTn yhteistyössä METin tehtävänä on tuoda esille yritysten tulevia teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeita. VTTllä puolestaan on kokemusta, laaja-alaista teknologiaosaamista haastavissa kehityshankkeissa sekä laajan kansainvälisen toimintansa ja verkostonsa ansiosta mahdollisuus nähdä tulevaisuudessa tarjolla olevia teknologioita. Yhteistyöstä syntyy parhaimmillaan uusia teollisuuden t&k-hankkeita, uutta liiketoimintaa sekä uusia tuote- ja palvelukonsepteja.

Sekä VTT että MET pitävät tärkeänä, että talouskasvun kannalta maamme lukuisten pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeet otetaan paremmin huomioon. Sekä VTTllä että METillä on laaja kontaktipinta, joiden kautta PKT-yritykset saadaan verkostoitumaan sekä keskenään että myös isojen yritysten kanssa. MET ja VTT edistävät yhteistoiminnallaan myös tutkimustulosten entistä nopeampaa siirtoa yritysten hyödynnettäväksi.

MET ja VTT allekirjoittavat yhteistyösopimuksensa 12. syyskuuta 2002 Tampereella seminaarissa, jossa tarkastellaan tulevia teknologiahaasteita ja -valintoja. Seminaari liittyy METin teknologialinjaushankkeeseen, jossa METin yhteistyökumppanina on mm. VTT.

Lisätietoja:

Toimialajohtaja Jouko Suokas, VTT
Puh. 020 722 3200, 040 511 6666
jouko.suokas@vtt.fi

Johtaja Pekka Pokela, MET
Puh. (09) 1923 282, 040 544 1582
pekka.pokela@met.fi 


Uutta | Uutiset 2002

VTT