VTT Uutta | Uutiset 2002

25.9. VTT:n mukaan asuinrakennusten korjaustarve lisääntyy


Korjaustoimissa suosittava energiankulutusta vähentäviä ratkaisuja

VTT:n tutkimuksen mukaan korjausrakentamisen arvo on kasvanut kymmenen vuoden aikana 3 - 4 prosentin vuosivauhtia. Lähivuosina korjausrakentamisen kasvutahti kuitenkin hidastuu hieman, 2,5 - 3,5 prosenttiin vuodessa. Asuinrakennusten osuus on jo puolet korjausrakentamisesta, ja niiden korjaustarve lisääntyy seuraavan kymmenen vuoden aikana toimitilakorjauksia enemmän. Kaikkiaan rakennuskannan korjaustoiminnan arvo oli vuonna 2000 noin 5 500 miljoonaa euroa eli 40 % talonrakentamisesta. VTT suosittelee kotitalouksille korjaustoimia, joilla saadaan energiankulutusta vähennettyä.

VTT:n mukaan kotitalouksien tulisi suhtautua erityisen vakavasti asuntojensa - sijaitsivat ne sitten rivi-, kerros- tai omakotitalossa - energiataloutta parantaviin toimenpiteisiin. Pitkällä aikavälillä energian hinta nousee. Siksi joka tapauksessa tehtävien korjausten yhteyteen on taloudellisesti viisasta liittää toimenpiteitä, joilla energiankulutusta saadaan leikattua. Näitä ovat esimerkiksi hallittu ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, superikkunat ja lisälämmöneristys.

Korjausrakentamisen tukien myöntämisessä on painotettu ammattitaitoisen työvoiman käyttöä suunnittelussa ja toteutuksessa. Tutkimus osoittikin ammattimaisen korjaamisen yleistyneen merkittävästi 1990-luvulla. Korjauspäätösten takana on kuitenkin usein rakentamisen suhteen ei-ammattilainen, olipa kyse sitten kotitaloudesta asuntohankkeessa tai kiinteistön omistajasta toimitilahankkeissa. Tämä näkyy valitettavasti siinä, että varsinkin ulkovaipan ja teknisten järjestelmien korjaukset sysää liikkeelle vasta rakennusosan rikkoontuminen tai selvästi havaittava vaurio.

Kokonaistaloudellisesti järkevintä on korjata pienet viat heti ja toteuttaa laajemmat korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteet suunnitelmallisesti. Rakennusten omistajien tulisikin ottaa käyttöön pitkäjänteisen kiinteistönpidon tueksi kehitetyt työkalut - kuntotutkimukset, kuntoarviomenettely ja huoltokirja.

Korjausrakentaminen 2000 - 2010 oli rakennusalan yritysten, toimialajärjestöjen ja julkisen sektorin yhteisesti rahoittama ja VTT:n tekemä tutkimus korjausrakentamisen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tutkimuksessa on käsitelty korjaustoiminnan arvoa, kohdentumista rakennuskantaan, korjaustoimenpiteitä, korjausten toteuttamista ja korjausten syitä. Projektin yhteydessä kerättiin monipuolinen aineisto nykypäivän korjausrakentamisesta. Yhdistämällä nämä tiedot rakennuskantatietoihin voidaan tuottaa räätälöityjä, kiinnostavia alueellisia tai toimialakohtaisia tietoja yritysten ja yhteisöjen strategiasuunnittelun pohjaksi.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Projektipäällikkö, erikoistutkija Terttu Vainio
Puh. 040 508 0983
terttu.vainio@vtt.fi

Ympäristöministeriö
Projektin ohjausryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Erkki Laitinen
Puh. 050 369 6790
erkki.laitinen@ymparisto.fi


Tutkimusraportti


Uutta | Uutiset 2002

VTT