VTT Uutta | Uutiset 2002

30.9. VTT ja japanilainen tutkimuslaitos yhteistyöhön


Satelliittikuvien avulla luonnononnettomuuksia vastaan

VTT on solminut yhteistyösopimuksen japanilaisen Geotieteiden ja luonnononnettomuuksien ehkäisyn kansallisen instituutin (National Institute of Earth Science and Disaster Prevention) kanssa. Viisivuotinen puitesopimus sisältää mm. kaukokartoitusmenetelmien kehitystä suomalais-japanilaisena yhteistyönä. Kaukokartoitusmenetelmien avulla saadaan tietoa luonnononnettomuuksien ehkäisemiseksi tai avustustoimien kohdentamiseksi järkevästi onnettomuuden jo tapahduttua.

Hankkeessa perustetaan yhteinen tietokoneverkko VTT:n ja japanilaisen tutkimuslaitoksen välille. Sen ansiosta VTT:n tutkijat voivat analysoida Japanissa sijaitsevalla supertietokoneella tutkasatelliitin ottamia kuvia.

Uusi yhteistyösopimus ja siihen liittyvät tutkimus- ja kehityshankkeet ovat seurausta VTT:n pitkäaikaisesta kaukokartoitusalan yhteistyöstä japanilaisten tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

VTT on aiemmin kehittänyt luonnononnettomuuksien ehkäisyyn muun muassa metsäpaloista hälyttävän automaattisen järjestelmän, joka perustuu satelliittikuviin.

Japanilaisen tutkimuslaitoksen ja hankkeessa mukana olevan Vision Tech Inc:n edustajat vierailevat VTT:llä 30.9. - 4.10.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Ryhmäpäällikkö
Tuomas Häme
Puh. 020 722 6282
Tuomas.Hame@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT