VTT Uutta | Uutiset 2002

10.10. VTT:ltä oppia jäähallirakentamiseen


Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) nimeämä työryhmä on laatinut jäähallirakentamisen oppaan. Opas tarjoaa mm. kunnille ja rakentajille konkreettista tietoa jäähallin, erityisesti harjoitushallin, rakentamisesta ja taloudellisesta käytöstä. VTT:n rakennusohjeita noudattamalla jäähallissa voidaan saavuttaa jopa 50 % säästöt energiankulutuksessa. Samoin jäähallin käyttökulut laskevat ja sisäilman laatu paranee.

Hankkeessa hyödynnettiin VTT:n osaamista mm. jäähallin rakenteista, jäähdytyksestä ja lämmityksestä, ilmanvaihdosta sekä ilmankosteuden hallinnasta. VTT vastaa oppaan rakenne- ja laitejärjestelmien ja energiatalouden osuuksista. Oppaassa käsitellään myös jäähallin ympäristövaikutuksia ja jääurheilun sosiaalisia näkökulmia.

Ever thought of building an ice rink? -oppaan toivotaan innostavan kuntia ja yhteisöjä harjoitushallirakentamisessa. IIHF:n tietopakettia jaetaan jääurheilusta kiinnostuneille tahoille.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto on kansallisten jääkiekkoliittojen katto-organisaatio. Sen tavoitteena on kaikin puolin edistää jääurheilun kehitystä maailmanlaajuisesti. Tavoitteen kannalta on ensiarvoisen tärkeää uusien jäähallien, erityisesti harjoitushallien, rakentaminen ja olemassa olevien hallien korjausrakentaminen.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton työryhmään kuuluivat VTT:n lisäksi S.T.A.R. USA:sta, IAKS Saksasta sekä Lemminkäinen Construction Ldt. Aineistoa hankkeeseen toimitti SPU-Systems Oy.

Lisätietoja:
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tutkija Ari Laitinen
Puh. 020 722 4721
ari.laitinen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT