VTT Uutta | Uutiset 2002

17.10. Miljoonasäästö tuotannon käyttövarmuutta parantamalla


VTT:n kehitystyön ansiosta seisokit vähenivät oleellisesti

Tehtaan tuotantolinjan ennakoimattomasta seisokista aiheutuu helposti huomattavia taloudellisia ja tuotannollisia menetyksiä. Esimerkiksi Rautaruukki Oy:lle syntyy levynvalmistuslinjan seisokista 10 000 euron menetys tunnissa. VTT on yhdessä yritysten kanssa kehittänyt kolmivuotisessa hankkeessa menetelmiä tuotannon käyttövarmuuden parantamiseen. Rautaruukki Oy:ssä asetettiin tavoitteeksi vähentää tuotantolinjan keskimääräistä 15 tunnin viikottaista ennakoimatonta seisokkiaikaa yhdellä tunnilla. Tuloksena ennakoimattomat seisokit vähenivät kuitenkin peräti kahdella tunnilla.

VTT:n ja yritysten yhteisen tutkimushankkeen tuloksena yritykset voivat parantaa kilpailukykyään lisäämällä tuotantolaitteiston käyttövarmuutta uusien seurantajärjestelmien avulla. Näissä menetelmissä yhdistetään sopivasti pitkäaikaista käyttökokemustietoa, päätöksenteon tukijärjestelmiä ja kunnonvalvonta-anturien sekä etenkin myös tuotannon ohjaamisessa käytettävien mitta-anturien tietoja. Tutkimushankkeeseen osallistuivat Rautaruukki Oy:n lisäksi mm. Lillbacka Oy, Metso Paper Oy, Metso Minerals Oy ja Outokumpu Oy.

- Käytimme kehitystyöhön viisi miestyövuotta, mutta vuosittainen tuotannonmenetys väheni 250 000 eurolla, Rautaruukki Oy:n kehitysinsinööri Risto Korhonen kertoo käyttövarmuuden tutkimus- ja kehitystyön vaikutuksista yritykselle.

Korhosen mukaan tietämyksen hankinta on oleellista kunnonvalvonnan parantamiseksi. Olemassa olevien mittaus- ja ohjausanturien antamat tiedot on osattava yhdistää asiantuntijajärjestelmiin. Näistä saadaan tunnuslukuja, jotka muotoillaan ymmärrettävään muotoon tuotantohenkilöstön päätöksenteon tueksi. Rautaruukki Oy kokeilee parhaillaan levynvalmistuslinjalla kunnonvalvonnan päivitetyn järjestelmän demoversiota.

- Viimeistä huutoa olevaan tekniikkaan suhtaudun varovasti. Toisaalta, kun kunnonvalvonnan järjestelmää muutetaan, se kannattaa tehdä perusteellisesti. Mielenkiintoista on ainakin tulevaisuuden itsediagnostisoiva anturi, joka analysoi mittaamansa tiedon ja lähettää johtopäätöksensä eteenpäin, Korhonen sanoo.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Jyrki Tervo, erikoistutkija
puh. 050 375 2678
jyrki.tervo@vtt.fi

Rautaruukki Oy
Risto Korhonen, kehitysinsinööri
puh. 040 549 0207
risto.korhonen@rautaruukki.com


Uutta | Uutiset 2002

VTT