VTT Uutta | Uutiset 2002

4.11. Suomalainen tekniikka esillä New Delhin ilmastosopimusneuvottelujen yhteydessä


New Delhin ilmastoneuvottelujen yhteydessä järjestettiin suomalaista teknologiaa esittelevä seminaari, joka käsitteli Tekesin CLIMTECH Teknologia ja ilmastonmuutos -ohjelman tuloksia.

Suomessa kehitetty energiateknologia soveltuu kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen myös muualla maailmassa. Suomi on maailman johtavia maita muun muassa bioenergiateknologiaosaamisessa ja sen käytössä. Suomalaisen energiatekniikan vienti onkin voimakkaassa kasvussa.

Kehitysmaiden edustajat olivat  kiinnostuneita etenkin bioenergiaratkaisujen soveltuvuudesta paikallisiin oloihin ja polttoaineisiin. Suomalainen teknologia tarjoaa hyvät mahdollisuudet hyödyntää näitä energiavaroja muun muassa Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismin avulla. Puhtaan kehityksen mekanismissa teollisuusmaat voivat rahoittaa päästöjä vähentäviä hankkeita kehitysmaissa ja saada näin helpotuksia omiin velvoitteisiinsa vähentää päästöjä.

Delhin neuvotteluihin osallistui noin 4000 henkeä 180 maasta. Neuvottelut päättyivät 1. marraskuuta.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö, tutk.prof. Ilkka Savolainen
VTT Prosessit puh. +358 40 595 0325

Johtava teknologia-asiantuntija Raija Pikku-Pyhältö
Tekes, puh. +358 50 5577 872

www.vtt.fi/pro/climtech/
www.tekes.fi/ohjelmat/climtech/


Uutta | Uutiset 2002

VTT