VTT Uutta | Uutiset 2002

6.11. VTT ja Baltian maat yhteistyöhön jätealalla


VTT sekä Viron, Latvian ja Liettuan kansalliset tutkimuslaitokset ovat sopineet yhteistyöstä ympäristöteknologian kehittämiseksi. Tavoitteena on nostaa Baltian maiden jätteenkäsittely ja arviointimenetelmät EU-direktiivin edellyttämälle tasolle osana EU:n jäsenyyttä. VTT ohjaa Nordtestin projektissa baltialaisia Suomessa käytössä oleviin jätteen pohjoismaisiin loppusijoituksen tutkimusmenetelmiin.

Baltic Waste Cooperation -projektissa jaetaan tietoa kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden ympäristövaikutusten testaukseen soveltuvista menetelmistä. Samalla halutaan kertoa tähän mennessä saaduista kokemuksista sekä antaa riittävät perusteet menetelmävalintoihin jatkossa. Yhteiset testausmenetelmät mahdollistavat myöhemmin tiedonvaihtoa ja helpottavat yhteishankkeita jätteiden käsittelytekniikoiden kehitystyössä.

Ensimmäinen kaksipäiväinen workshop järjestetään 11.-12. marraskuuta, jolloin esitellään EU:n kaatopaikkadirektiivin sisältöä ja jätteiden testaukseen soveltuvia menetelmiä. Lisäksi kerätään tietoja Baltian maiden jätetilanteesta, lähinnä kaatopaikalle sijoitettavista merkittävistä jätetyypeistä ja muista käsittelyvaihtoehdoista, joiden perusteella arvioidaan testauksen soveltuvuus maiden jätetilanteeseen. Projekti päättyy ensi kesäkuussa.

VTT toteuttaa Nordtestin projektin tanskalaisen yhteistyökumppanin "DHI - Water & Environment" kanssa.

Nordtest, joka on osa Pohjoismaiden ministeriöneuvostoa, on lähes kolmenkymmenen vuoden aikana tukenut yhteisten tutkimusmenetelmien kehitystä Pohjoismaissa ja julkaissut useita arviointimenetelmiä. Työn tulosten perusteella on voitu merkittävällä tavalla vaikuttaa alalla tapahtuvaan eurooppalaiseen standardointityöhön. Nordtestin projektien kautta saatuja kokemuksia halutaan myös välittää Baltian maille sekä antaa riittävät perusteet menetelmävalintoihin jatkossa.

Baltian maiden ympäristöviranomaiset ovat kiinnittäneet kasvavaa huomiota jätteenkäsittelyn ympäristövaikutuksiin. Viranomaiset ovat tunnistaneet jätteen loppusijoituksen ympäristöriskit, esimerkiksi Virossa palavan kivituhkan loppusijoituksen ympäristöriskejä arvioidaan parhaillaan.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Erikoistutkija Margareta Wahlström
Puh. 020 722 5299
margareta.wahlstrom@vtt.fi

Nordtest
Käsittelijä Laila Törnroos
Puh. (09) 455 4600
laila.tornroos@nordtest.org


Uutta | Uutiset 2002

VTT