VTT Uutta | Uutiset 2002

6.11. VTT hakee keinoja hiilidioksidipäästöjen hyödyntämiseen


Kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen on yksi vaativimmista ympäristöhaasteista. Lisäksi se ohjaa pitkälti energiatekniikan ja -talouden kehitystä. VTT:n johtamassa tutkimuksessa selvitetään keinoja, joilla kasvihuonekaasuna tunnettu hiilidioksidi muutetaan polttoainekomponenteiksi ja kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Hankkeessa luodaan maamme teollisuudelle omia ja omaperäisiä, hiilidioksidia hyödyntäviä prosesseja, jotka sopivat myös kansainvälisille markkinoille. Hanke on osa VTT:n strategista Puhdas maailma -teemaa.

Hankkeessa kehitetään uusia, tehokkaita katalyyttejä ja näiden valmistusmenetelmiä hiilidioksidipäästöjen käsittelyyn. Lisäksi siinä luodaan kompakti, integroitu menetelmä hiilidioksidin hyödyntämiseksi muuntamalla se arvokkaiksi polttoaineen raaka-aineiksi ja muiksi hyödyllisiksi kemikaaleiksi.

Suurimmat potentiaaliset hiilidioksidin hyötykäyttäjät ovat energia- ja kemianalan prosessiteollisuus, mutta myös tavalliselle kuluttajalle voitaneen lähivuosina tarjota hiilidioksidipäästöistä jalostettuja tuotteita.

- Kiotossa sovittujen päästörajoitusten ansiosta hyville hiilidioksidin hyödyntämistekniikoille on valtavat markkinat jo nykyisin, etenkin EU-alueella. Suomalainen tutkimusosaaminen on vahva pohja luoda sellaisia kansainvälisesti kilpailukykyisiä prosesseja, joilla nämä haitalliset päästöt käännetään hyödyksi, Fortumin asiantuntija Marja Tiitta sanoo. Fortumissa syntyy 10 000 kilotonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa; siitä osan yritys käyttää hyödyksi.

Tämän tutkimus- ja tuotekehitystyön rahoittavat Tekes, VTT ja Fortum. Työtä tehdään VTT:n lisäksi Oulun yliopistossa ja TKK:lla, ja hiilidioksidin hyötykäyttö vaatii poikkeuksellisen monipuolisten osaamisten yhdistämistä.

Hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat erityisesti ympäristölainsäädäntö ja poliittiset ratkaisut. Päästörajoitukset, päästökauppa, mahdolliset ympäristöverot ja toisaalta ympäristömyötäisten tuotteiden verohelpotukset ovat merkittäviä tekijöitä uusien menetelmien teollisen hyödynnettävyyden onnistumisessa.

Lisätietoja:

VTT Prosessit,
Marita Niemelä, erikoistutkija
puh. 020 7221, 050 376 8232
marita.niemela@vtt.fi

Fortum, Oil Refining
Marja Tiitta, asiantuntija
puh. 010 451 27568
marja.tiitta@fortum.com


Uutta | Uutiset 2002

VTT