VTT Uutta | Uutiset 2002

11.11. VTT edistää IT- ja elektroniikkayritysten yhteistyötä Suomen ja Baltian välillä


VTT on selvittänyt, mitä yhteistyön mahdollisuuksia Baltian maiden tietotekniikka-, tietoliikenne- ja elektroniikka-ala (ICT) voisi tarjota suomalaisyrityksille. Selvityksen tuloksena syntynyt julkaisu auttaa yhteistoiminnasta kiinnostuneita yrityksiä löytämään toisensa.

VTT teki Viron, Latvian ja Liettuan tuella laajan yrityskartoituksen, jonka perusteella syntyi koko Baltian kattava ICT- ja elektroniikkateollisuuden julkaisu. Se tarjoaa "tietotyökalun" Baltiaan tähyäville pk-yrityksille ja oppilaitoksille sekä auttaa niitä kansainvälistymään ja verkottumaan yli rajojen. Kartoituksella edistetään alihankintaa, ostotoimintaa, yhteisyritysten syntymistä ja asiakaskunnan laajentumista Itämeren alueella. Samalla yritysten tunnettuus paranee ja tiedonhankintaan liittyvät kustannukset alenevat.

Hankkeessa selvitettiin mm. Baltian ICT- ja elektroniikkateollisuuden kokoa ja kasvunäkymiä, ydinosaamisen painopisteitä, viennin ja alihankinnan merkitystä sekä maiden kiinnostusta Suomea kohtaan. Tarkastelussa olivat myös alan koulutus- ja tutkimusjärjestelmät. Lisäksi selvitettiin mm. paikallisen yrityskulttuurin erityispiirteitä ja oikeaa lähestymistapaa baltialaiseen yritykseen.

Latviasta on tullut ohjelmointipalveluiden viejä alihankintateollisuudessa. Viron vahvuutena on elektroniikan sopimusvalmistus, joka on tuonut maahan runsaasti ulkomaisia investointeja. Liettuassa on televisiotuotantoa, jonka kärkiyrityksissä työskentelee muutama tuhat työntekijää.

Kokeneiden ICT-osaajien kysyntä ylittää Baltiassakin tarjonnan, mikä näkyy sekä palkkatasossa että opiskelijoiden rekrytointina. Baltian korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rahoitustilanne on hyvin heikko. Huonojen palkkojen vuoksi nuoria, lahjakkaita tutkijoita ei saada houkuteltua akateemiselle uralle, mistä on seurannut professorikunnan ikääntyminen. Samoin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten mahdollisuudet hankkia uusia teknisiä laitteita ja kirjoja ovat rajalliset. Sekä korkeakouluopettajat että -opiskelijat tekevät runsaasti ei-tutkimuksellisia sivutöitä.

Kartoituksen tuloksena syntynyt kirja "The Baltics as a Business Location for Information Technology and Electronics Industries" julkistetaan "International Northern eDimension Forum" -konferenssissa Teknologiakeskus Pripolissa Porissa 11. marraskuuta 2002 kello 12.15. Raportti on saatavilla pdf:nä Internetistä marraskuun lopulla osoitteesta: www.vtt.fi/ttr/

Hankkeen rahoittivat Suomesta ulkoasiainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, kehitysyhtiö PrizzTech Oy sekä Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto. Julkinen rahoitus tuli Suomen lähialueyhteistyövaroista.

Lisätietoja:

VTT Teknologian tutkimus
Erikoistutkija Marja Nissinen
Puh. 020 722 4249, 040 580 4033
marja.nissinen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT