VTT Uutta | Uutiset 2002

14.11. VTT:lle ja Ranskan atomienergian tutkimuskeskus CEA:lle ydinenergiatutkimuksen yhteistyösopimus


VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori ja ranskalaisen CEA:n pääjohtaja Pascal Colombani ovat allekirjoittaneet Pariisissa tutkimusyhteistyösopimuksen. Sopimus kattaa teknologia- ja tutkimusyhteistyön käytetyn ydinpolttoaineen ja ydinjätehuollon, ydintutkimuksen, ydinteknologian koulutuksen, ydinenergia-alan tiedonvaihdon sekä ydinturvallisuuden alueilla.

Sopimukseen kuuluu myös mahdollisuus tutkimustoiminnan laajentamiseen ydinenergiatutkimuksen ulkopuolelle. Allekirjoitustilaisuudessa keskusteltiinkin sopimuksen puitteissa tehtävän tutkimuspohjan ja yhteistyön laajentamisesta myös muille kuin ydinenergiatutkimuksen alueille.

VTT ja CEA tekevät jo nyt tutkimusvalmisteluja uusien energiatekniikoiden, kuten polttokennojen, sekä bioenergian sovellusten aihepiirissä. VTT:n ja CEA:n tutkijat ovat jo pitkään osallistuneet yhteisiin kansainvälisiin hankkeisiin mm. EU:n ja OECD:n tutkimusohjelmissa. Sopimuksella tavoitellaan mm. yhteistyön syventymistä kahdenvälisiin hankkeisiin ja tutkijavaihdon laajentumista.

CEA:n palveluksessa on yli 16 000 henkeä ja vuosibudjetti on lähes 3 miljardia euroa. VTT:n tavoin CEA korostaa kehittämänsä teknologian saattamista teollisuuden hyötykäyttöön. CEA on tuottanut vuosittain yli 200 patenttia ja patenttisalkussa on nyt 1600 patenttia. Viime vuonna perustettiin 11 uutta keskuksen teknologiaan perustuvaa yritystä.

Lisätietoja:

CEA: http://www.cea.fr/default_gb.htm

http://www.cea.fr/fr/actualites/articles.asp?orig=com&id=372

VTT Prosessit
Tutkimusprofessori Lasse Mattila
Puh. 020 722 5001
lasse.mattila@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT