VTT Uutta | Uutiset 2002

15.11. Työpaikan riskien arviointi ohjaa turvallisuuteen ja tuotannon häiriöttömyyteen


VTT:n menetelmällä oivaltaa riskin merkityksen

Työturvallisuuden parantuminen ja tuotantohäiriöiden pienentyminen etenevät käsi kädessä; ne vaikuttavat toisiinsa ja tehostavat yrityksen kuten myös kansantalouden kannattavuutta. Masa-Yardsin Helsingin telakan osalohkotuotanto-osasto on saanut VTT:ltä oleellisen avun työturvallisuuden edistämiseksi ja kalliiden tuotantoseisokkien vähentämiseksi. VTT:n riskien arvioinnin avulla osaston 140:stä työntekijästä 18 kävi systemaattisesti läpi jokaisen työtehtävänsä; he löysivät yhteensä 367 työturvallisuusriskiä tai tuotannon häiriömahdollisuutta.

- Työnjohtomme ja työntekijämme ovat avainasemassa työolojemme kehittämisen ideoinnissa. Osa heidän ideoistaan otettiin heti työn alle, telakan osastoinsinööri Niko Rautiainen sanoo.

Rautiaisen mukaan tällä Masa-Yardsin osastolla on ollut jo ennen uusinta kehityshanketta tavoite vähentää vuosittain 20 prosenttia työtapaturmien määrää ja tuotantohäiriöitä. VTT:n riskien arviointimenetelmä kytkettiin vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, ja se helpottaa tavoitteen saavuttamista.

- Kun aluksi tämä ryhmä työntekijöistämme osallistuu konkreettisesti riskien kartoitustyöhön, niin myöhemmin he ovat parhaita jakamaan työturvallisuustietoa osastolla ja innostamaan kaikkia muita työoloista välittämiseen. Osaston johdon tehtävä on priorisoida kehittämistoimet ja hankkia tarvittavat resurssit.

VTT:n tutkija Taru Lehto sanoo, että yritykset pystyvät tekemään hyviä selvityksiä ja arviointeja riskeistä, ja tulokseksi ne saavat monia toimenpide-ehdotuksia työolojen ja -turvallisuuden parantamiseksi. Sen sijaan yritysten johdon on vaikea päättää, mikä toimenpiteistä on kiireellisin, tehokkain, taloudellisesti kannattavin yksinkertaisesti - mikä on paras toimenpide.

Uusia työkaluja työpaikkojen riskienhallinnan päätöksenteon tueksi ovat päättäneet hakea Masa-Yards, Lemminkäinen Oyj, Rannila Steel Oy, Tampereen kaupungin vanhusten palvelutoimi sekä Työsuojelurahasto, Työelämän kehittämisohjelma ja VTT. Ne ovat perustaneet hankkeen, jonka puitteissa VTT ja TTKK luovat uudet menetelmät; näiden avulla tuetaan vastedes kokonaisvaltaista riskienhallintaa työpaikoilla, systemaattista riskikohteiden tunnistamista ja toimenpiteistä päättämistä. Samalla otetaan huomioon työolojen kehittämistoimien kustannukset ja varmistetaan sitä, että henkilöstö ja työterveyshuolto-organisaatiot osallistuvat kehitystyöhön.

Lisätietoja:

http://www.vtt.fi/aut/rm/projects/prima/index.htm

VTT Tuotteet ja tuotanto
Taru Lehto, tutkija
Puh. 020 722 3267, 040 839 2751
taru.lehto@vtt.fi

Masa-Yards, Helsingin telakka
Niko Rautiainen, osastoinsinööri
Puh. (09) 194 2801
niko.rautiainen@masa-yards.fi

Uutta | Uutiset 2002

VTT