VTT Uutta | Uutiset 2002

18.11. VTT:lle Ouluun uusi elektroniikan ja fotoniikan tutkimus- ja kehitysympäristö


Kansainvälisesti korkeatasoinen elektroniikkaosaaminen vahvistaa koko Suomen elinkeinoelämää

VTT:n Mikromoduulikeskus on laajentunut Oulussa korkeatasoisilla elektroniikan moduulien tutkimukseen ja tuotantoon tarkoitetuilla puhdastiloilla. Laajennuksen ansiosta puhdastilat kaksinkertaistuvat. Koko tilalaajennuksen kustannus on neljä miljoonaa euroa. Lisäksi tiloihin sijoitetaan tulevina vuosina elektroniikan valmistustekniikan tutkimuslaitteistoja yhteensä lähes kahden miljoonan euron edestä. Uudet puhdastilat laitteineen tukevat elektroniikan valmistuksen huippuosaamisen jatkumista Pohjois-Suomessa ja koko maassamme.

VTT:n Mikromoduulikeskus tarjoaa uusia tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotteistamismahdollisuuksia myös yritysten käyttöön. Yhteistoimintamallit mahdollistavat normaalin tutkimusyhteistyön lisäksi mm. yrityksille omien laitteiden sijoittamisen puhdastiloihin sekä puhdastilan ja laitteiden yhteiskäytön.

VTT:n Mikromoduulikeskuksen tiloja käytetään mm. langattoman ja optisen tiedonsiirron ja tietoliikenteen tutkimus- ja kehitystyöhön. Näiden arvioidaan olevan voimakkaimmin kasvavat tietoliikenteen osa-alueet seuraavan kymmenen vuoden aikana. Uudet edullisemmat teknologiat luovat mahdollisuuksia mm. käyttöliittymiin sekä laitteiden sisäiseen että väliseen optiseen tiedonsiirtoon ja siten uusien liiketoimintojen syntymiseen.

VTT:n puhdastilalaajennus turvaa osaltaan myös Oulun alueen työpaikkojen säilymistä. Tavoitteena on kehittää Pohjois-Suomeen maamme mikromoduulitekniikan keskittymä, jossa verkottuvat tutkimus, koulutus ja teollisuus. Mikromoduulitekniikan suunnittelu- ja tuotantotoiminnan uskotaan työllistävän Pohjois-Suomessa 400-700 henkilöä lisää vuosikymmenen loppuun mennessä.

Merkittävä investointi Oulussa ja pian valmistuva Espoon Otaniemen Mikroelektroniikkakeskuksen laajennus ovat osoitus VTT:n panostuksesta mikro- ja nanoteknologiaohjelmiin.

Osana Oulun alueen mikro- ja nanoteknologian kehitysohjelmaa VTT käynnistää biotekniikan alan tutkimushankkeen, jossa kehitetään edullisia, kertakäyttöisiä ja jatkuvatoimisia mitta-antureita ja -laitteita sekä nopeita määritysmenetelmiä. Menetelmiä voidaan soveltaa hyvin erilaisiin analytiikan käyttökohteisiin kuten lääketieteelliseen käyttöön, ympäristöanalytiikkaan,
elintarviketeollisuuden laadunvalvontaan ja teollisuuden prosessinvalvontaan.

Mikromoduulikeskus toimii kiinteässä yhteistyössä Northern Center of Manufacturing (NCEM) -ohjelman kanssa ja tukee sen tutkimustavoitteita.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Tutkimusjohtaja Harri Kopola
Puh. 020 722 2369
harri.kopola@vtt.fi

VTT:n Mikromoduulikeskuksen vihkiäiset pidetään maanantaina 18. marraskuuta 2002, 15.00 - 19.00, osoitteessa VTT Elektroniikka, Kaitoväylä 1, 90570 Oulu

Tietoa VTT:n uudesta elektroniikan kehitysympäristöstä

Uutta | Uutiset 2002

VTT