VTT Uutta | Uutiset 2002 | VTT:lle Ouluun uusi elektroniikan ja fotoniikan tutkimus- ja kehitysympäristö

18.11. Tietoa VTT:n uudesta elektroniikan kehitysympäristöstä


Puhdastilan laajennuksen avulla lisätään mikromoduulitekniikan, fotoniikan ja polymeerioptoelektroniikan, erityisesti langattoman ja optisen tietoliikenteen komponenttien, tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Hanke on tärkeä osa Oulun seudun mikro- ja nanoteknologian ohjelmaa, jossa kehitetään Oulun seudusta merkittävä eurooppalainen mikromoduulitekniikoiden osaamiskeskus vuoteen 2010 mennessä. Työ tehdään yhdessä Oulun yliopiston ja seudun yritysten kanssa.

Laajennus sisältää puhdastiloja, tavanomaisia laboratoriotiloja sekä näiden yhteydessä tarvittavia henkilöstö- ja teknisiä tiloja yhteensä noin 1600 m2. Uudet puhdastilat käsittävät 520 m2 luokkien 100 ja 10000 puhdastilaa.

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus on myöntänyt tila- ja laiteinvestointeihin toimintaympäristötukea. Osa tuesta tulee Euroopan aluekehitysrahastosta.

Palvelumuodot asiakkaille

Tilat palvelevat erityisesti uusien liiketoimintojen kehittämistä alentamalla yritysten investointien tarvetta kokeilu- ja kehittelyvaiheessa. Myös aloittavia spin-off-yrityksiä on varauduttu tukemaan.

Yritykset voivat sijoittaa puhdastiloihin omia laitteitaan testikäyttöön ja omaa henkilökuntaa oppimaan uutta tekniikkaa sekä käyttää hyväkseen tutkimuslaitoksen laitteita. Työskentely samoissa tiloissa tutkijoiden kanssa tehostaa tiedonsiirtoa. VTT tarjoaa yrityksille useita erilaisia yhteistyön vaihtoehtoja:
 • Puhdastilaa vuokrattavaksi omien laitteiden sijoitusta varten
 • Puhdastilan ja laitteiden käyttöoikeuksien vuokrausta
 • Tutkimus- ja valmistuspalveluja
 • Piensarja- ja prototyyppivalmistusta
 • Tuotekehitystä ja tutkimusyhteistyötä
 • Asiakkaiden henkilöstön puhdastila- ja erikoislaitekäyttökoulutusta
 • Kannustusta spin-off -yritystoiminnan käynnistämiseen

Tarjottavat tutkimus- ja kehityspalvelut

Tärkeimmät VTT:n tarjoamat tutkimus- ja kehityspalvelut kehitysympäristössä liittyvät
elektroniikan, fotoniikan ja optoelektroniikan moduulien uusiin liitos- ja pakkaustekniikoihin sekä
uusien polymeerioptoelektroniikan ja optiikan materiaalien sekä komponenttien kehittämiseen ja soveltamiseen. Näitä ovat:

 • Monikerroskeraamitekniikka (low temperature co-fired ceramics, LTCC)
 • Uudet ohutkalvo-, polymeeri- ja hybridimateriaalit
 • Elektroniikan, fotoniikan ja optoelektroniikan moduulien liitos- ja pakkaustekniikka
 • Muoville ja paperille painettava polymeerioptoelektroniikka

Käytettävissä olevat laitteet ja ohjelmistot

VTT:llä on käytössään monipuoliset optiikan, mekaniikan ja elektroniikan ohjelmistot moduulien ja piirien suunnitteluun ja simulointiin. Puhdastilassa on mm. prototyyppien valmistukseen ja piensarjatuotantoon soveltuva moderni LTCC-moduulien prosessointilinja.
   
Kehityshankkeeseen kuuluu myös laitteistojen hankkimista eri toimialoille. Näitä ovat

 • Polymeeri- ja lasikeraamikalvojen valmistus- ja prosessointi (litografia)
 • Kalvojen, komponenttien ja moduulien testaus- ja karakterisointi
 • Mikromoduulien karakterisointi ja pakkaaminen
 • Optisten komponenttien automaattinen kohdistus- ja paketointilaite
 • Painettavan optiikan ja elektroniikan valmistus

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Tutkimusjohtaja Harri Kopola
Puh. 020 722 2369
sähköposti harri.kopola@vtt.fi

Uutta | Uutiset 2002 | VTT:lle Ouluun uusi elektroniikan ja fotoniikan tutkimus- ja kehitysympäristö

VTT