VTT Uutta | Uutiset 2002

25.11. VTT:n ohjelmistokehitysmalleilla hyötyä asiakkaalle ajoissa


Ketteryydellä potkua ohjelmistokehitykseen

VTT:n uusi tutkimusohjelma (Agile Software Technologies) tuottaa ketterän ohjelmistokehityksen käytännön sovelluksia teollisuusympäristöihin. Näitä teollisuuteen kehitettyjä malleja, joilla ihmisten vuorovaikutus voidaan ottaa paremmin mukaan ohjelmistokehitykseen, sovelletaan nyt käytännössä.

Ketterä ohjelmistokehitys alentaa kustannuksia, vähentää ohjelmistovirheiden määrää ja nopeuttaa tuotantosykliä sekä reagoi herkästi asiakkaalta tuleviin muutostarpeisiin. Perustana on ajattelutavan muutos, jossa painopiste on ihmisten yhteistyössä ja muutosherkkyydessä. Keskeisessä roolissa ovat ihmiset eli ohjelmistojen tuottajat - eivät prosessit, dokumentaatio tai sopimukset.

VTT:n tutkimus ohjelmistokehityksestä on tuottanut ratkaisuja, joilla ihmisten vuorovaikutus voidaan ottaa paremmin mukaan ohjelmistokehitykseen. Ketteryyden astetta lisätään ottamalla asiakas mukaan ohjelmistokehitystiimiin, jolloin asiakkaan muutostarpeet otetaan huomioon luonnostaan. Kun lisäksi tuotantosyklit ovat riittävän lyhyitä, kehitystyö on helppo pitää halutussa suunnassa. Asiakkaalle taataan maksimaalinen hyöty, kun ohjelmistokehitys pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena, jolloin nykyinen tarve jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin sen sijaan, että tulevaisuus pyrittäisiin ennakoimaan mahdollisimman hyvin. Tämä ehkäisee yleistä ongelmaa, että tuotetaan hyvä ohjelmisto väärään tarpeeseen. Ketteryyden saavuttamisen keinona on myös testisuuntautunut ohjelmointi. Tällöin rakennetaan ensivaiheessa testausmoduulit, mikä pakottaa ajattelemaan ohjelmiston käyttökelpoisuutta jo varhaisessa vaiheessa.

Ketterintä ohjelmistokehitys on silloin, kun kehitystiimin koko on alle 10 henkeä, vuorovaikutus on päivittäistä ja palaute työstä välitöntä asiakkaan ollessa mukana tiimissä. Ketteryys vähenee toimitettavan järjestelmän koon ja kehityksen hajautumisen myötä. Suurtenkin järjestelmien kehittämisessä voidaan pyrkiä ketteryyteen osittamalla järjestelmän kehitys itsenäisempiin palasiin.

Perinteinen ohjelmistokehityksen näkökulma on korostanut ihmisen merkitystä prosessin osana, mutta konkreettiset ratkaisut eivät ole tukeneet ihmisten vuorovaikutusta. Nykyisin merkittävä osa ohjelmistoista valmistuu myöhässä, eivätkä ne vastaa asiakkaan odotuksia ohjelmistokehityksen ollessa tarpeettoman jäykkää ja kaukana asiakkaasta.

VTT:n tavoitteena on olla Euroopan johtava tutkimuskeskus ketterän ohjelmistokehityksen tutkimuksessa. VTT:n strateginen tutkimusohjelma, Agile Software Technologies, käynnistettiin vuoden 2002 alussa.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
FT Pekka Abrahamsson
Puh. 020 722 2160
pekka.abrahamsson@vtt.fi

http://agile.vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT