VTT Uutta | Uutiset 2002

27.11. VTT:ltä virtuaalitodellisuutta työnsuunnitteluun


Työnsuunnittelu nopeutuu 10-kertaisesti

VTT on luonut tehokkaan ja havainnollisen menetelmän työtehtävän ja -pisteen ennakkosuunnitteluun ja vaarallisen työtehtävän harjoitteluun. Menetelmän avulla uuden työpisteen toimivuus voidaan analysoida parissa tunnissa, 90 prosenttia nopeammin kuin nykyisin. Lisäksi samalla menetelmällä vaarallista työtehtävää voidaan harjoitella tarkasti jäljitellen ja toistuvasti.

VTT:n laitteisto ja menetelmä ovat ainutlaatuisia Suomessa. Niiden avulla työntekijä tekee ja näkee itsensä mukaisesti toimivan ihmishahmon tekemässä oikeaa, tulevaa työtään - virtuaalisesti.

Menetelmää käyttäen uusi työpiste voidaan vastedes suunnitella kerralla hyväksi, jo ennen kuin työpistettä on alettu rakentaa. Työnsuunnittelija ja -tekijä kokeilevat työtehtävän suorittamista aidon kaltaisena näkemässään työpaikassa. He näkevät välittömästi myös työergonomiaansa liittyvät, kehonsa eri osista mitatut fyysiset rasitukset. Kun työpiste suunnitellaan tällä tavalla, säästyvät usein vielä nykyisin toistuvat, kalliit työpisteen ja työtilan muutostyöt.

Virtuaalisella työnsuunnittelumenetelmän avulla voidaan etukäteen myös harjoitella vaarallisia sekä kalliita seisokkeja aiheuttavia työ- ja huoltotehtäviä; tällaisia ovat voimaloiden ja muiden prosessilaitosten sekä esimerkiksi lentokoneiden huolto- ja korjaustehtävät. Tämä menetelmä sopii lisäksi erinomaiseksi opetusvälineeksi; animaatio näkyy 3-ulotteisena, ja työsuoritusta voi tarkastella reaaliaikaisesti mm. kiertäen sekä työntekijän omasta että toisen henkilön näkökulmasta.

VTT loi tämän virtuaalimenetelmän erityisesti elektroniikkateollisuuden tarpeiden perusteella; alan työtehtävissä on paljon toistuvia ja pieniä kiertoliikkeitä ja samalla staattisia fyysisiä kuormituksia sisältäviä työsuorituksia. Menetelmää voidaan soveltaa minkälaisen tahansa työtehtävän tarkasteluun ja harjoitteluun, ja sen kehitystyön rahoittivat Työsuojelurahasto, Tekes, Benefon, Dicro, Treston, GWS sekä VTT. Aiemmin VTT on kehittänyt vastaavaa tekniikkaa auto-, elintarvike- ja terästeollisuuteen sekä erilaisiin kokoonpanotehtäviin.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Kaj Helin, tutkija
Puh. 020 722 3769
kaj.helin@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2002

VTT