Turvemaan käytöstä kivihiiltä pienemmät päästöt

Turvemaan valjastaminen energiantuotantoon aiheuttaa VTT:n mukaan vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin kivihiilen käyttö energiantuotantoon, jos alueella polttoturpeen noston jälkeen tuotetaan pitkäaikaisesti uusiutuvaa energiaa. Myös uuden teknologian hyödyntäminen on tärkeä keino pienentää turpeen kasvihuonevaikutusta. Uuden turpeen tuotantomenetelmän todetaan vähentävän tuotantoketjun päästöjä tehokkuutensa ansiosta. VTT selvitti turvemaan energiakäytön hyödyntämisestä aiheutunutta kasvihuonevaikutusta maankäytön näkökulmasta.

Lue lisää

Pieni ja tehokas ilmansuodatin autoihin

Liikenteen vaarallisimmat pienhiukkaset suodattuvat jopa 90-prosenttisesti

VTT kehitti eurooppalaiselle autoteollisuudelle pienikokoisen ja nykyistä merkittävästi tehokkaamman ilmansuodattimen. Suodatin puhdistaa ulkoilmasta erityisesti terveydelle vaaralliset, kemiallisten reaktioiden synnyttämät pienhiukkaset, joita syntyy mm. dieselmoottorien pakokaasuissa.

Lue lisää

VTT:ltä uutta pitkän kantaman RFID-etätunnistusteknologiaa Kiinan tietulleihin

VTT kehittää Kiinassa pitkän kantaman RFID-etätunnistusteknologiaan perustuvaa liikenne- ja tietulliseurantajärjestelmää, josta voi tulla pohja koko Kiinan liikenne- ja tietulliseurannalle. Ensimmäisenä teknologian ottaa käyttöön yli 7 miljoonan asukkaan kaupunki Wuhan, jonka kaikille silloille asennetaan lukulaitteet vielä tänä vuonna. Jatkossa RFID-lukujärjestelmää on tarkoitus laajentaa muualle kaupunkiin ja hyödyntää sitä myös liikenteen ohjauksessa. Jos järjestelmä laajenee koko Kiinaan, lukulaitteita tarvitaan miljoonia ja tunnisteita useita satoja miljoonia kappaleita.

Lue lisää

Uusia julkaisuja

Ajankohtaista nyt

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit: VTT:n Energiakorjausten teknologiat- hankkeessa tarkasteltiin rakennusten energiakorjaustoimenpiteiden kannattavuutta. Hankkeessa kartoitettiin rakennuksen energiankulutusta pienentäviä korjausmenetelmiä osa-alueina rakenteelliset parannukset (lisäeristys ja ilmantiiveyden parantaminen), lämmöntuottojärjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät, valaistus, sähkölaitteet, aurinkosuojaus ja jäähdytys.

Lue lisää


VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.