Pääkirjoitus

Ilmastonmuutos haastaa teknologian

Onko aihetta tai aluetta, johon ilmastonmuutos ei vaikuttaisi. Mediakeskustelusta päätellen ei. Jotain "tarttis tehdä" ja pikaisesti. Teknologian kehittäminen kulutustottumuksien muuttamisen ohella on yksi välttämättömimmistä toimenpiteistä. Mikä siis vetää ja vie teknologiaa eteenpäin, kun halutaan saada parempaa teknologiaa, parempia tuotteita, aiempaa nopeammin, parempia hyötysuhteita, ja pienemmillä kustannuksilla.

Lue lisää

VTT selvitti kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen vaikutuksia Euoopassa ja Suomessa

Suomessa kivihiilen käyttö vähenee – maakaasun, bioenergian ja tuulivoiman käyttö kasvaa

EU:n ehdottaman kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen vaikutuksista Euroopan ja Suomen energiantuotannon rakenteeseen on ilmestynyt uusi selvitys. Eurooppaa koskevien laskelmien mukaan EU:n päästöjen rajoittaminen 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta kohdistaisi toimet pääosin sähköntuotantoon.

Lue lisää

Kansainvälinen tutkimus vauhdittaa M2M-Internetin tuloa

Koneiden välinen kommunikaatio kasvaa

VTT:n johdolla kehitetään yleispätevää, koneiden väliseen kommunikaatioon perustuvaa palvelukonseptia, jonka avulla voidaan luoda uusia M2M (Machine-To-Machine) -palveluja. Tavoitteena on mahdollistaa M2M-Internet sekä M2M-palvelujen mahdollisimman helppo ja vaivaton käyttö.

Lue lisää


VTT on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.