New publications

BIOTECHNOLOGY, FOOD INDUSTRY, PHARMACEUTICALS

Salusjärvi, Laura. 2008. Transcriptome and proteome analysis of xylose-metabolising Saccharomyces cerevisiae. Espoo: VTT. 103 p. + app. 164 p. (VTT Publications; 679). ISBN 978-951-38-7089-8, 978-951-38-7093-5. (Thesis) http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P679.pdf

Amundsen, Lotta K.. 2008. Use of non-specific and specific interactions in the analysis of testosterone and related compounds by capillary electromigration techniques. Espoo: VTT. 109 p. + app. 56 p. (VTT Publications; 675). ISBN 978-951-38-7085-0, 978-951-38-7086-7. (Thesis) http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P675.pdf

Wirtanen, Gun, Salo, Satu (eds.). 2008. Detection and Identification of Harmful Microbes (Detection and Identification of Harmful Microbes). 1st Workshop arranged by SAFOODNET – Food Safety and Hygiene Networking within New Member States and Associated Candidate Countries; FP6-022808-2006. Brno, Czech Republic, December 10 - 12, 2007. Espoo: VTT. 89 p. + app. 4 p. (VTT Symposium; 252). ISBN 978-951-38-6327-2, 978-951-38-6328-9. http://www.vtt.fi/inf/pdf/symposiums/2008/S252.pdf

Wirtanen, Gun, Salo, Satu (eds.). 2008. Risk Assessment of Microbial Problems and Preventive Actions in Food Industry (Risk Assessment of Microbial Problems and Preventive Actions in Food Industry). 2nd Open Seminar arranged by SAFOODNET - Food Safety and Hygiene Networking within New Member States and Associated Candidate Countries; FP6-022808-2006. Istanbul, Turkey, October 22 - 23, 2007. Espoo: VTT. 176 p. + app. 4 p. (VTT Symposium; 251). ISBN 978-951-38-6325-8, 978-951-38-6326-5. http://www.vtt.fi/inf/pdf/symposiums/2008/S251.pdf


INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS

Valkonen, Janne, Karanta, Ilkka, Koskimies, Matti, Heljanko, Keijo, Niemelä, Ilkka, Sheridan, Dan, Bloomfield, Robin E. 2008. NPP Safety Automation Systems Analysis. State of the Art. Espoo: VTT. 62 p. (VTT Working Papers; 94). ISBN 978-951-38-7158-1. http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W94.pdf

Mäkelä, Tapio. 2008. Towards printed electronic devices. Large-scale processing methods for conducting polyaniline. Espoo: VTT. 61 p. + app. 28 p. (VTT Publications; 674). ISBN 978-951-38-7083-6, 978-951-38-7084-3. (Thesis) http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P674.pdf


PULP&PAPER, CHEMISTRY, ENVIRONMENT, ENERGY

Nylund, Nils-Olof, Aakko-Saksa, Päivi, Sipilä, Kai. 2008. Status and outlook for biofuels, other alternative fuels and new vehicles. Espoo: VTT. 161 p. + app. 6 p. (Tiedotteita - Research Notes; 2426). ISBN 978-951-38-6989-2, 978-951-38-7196-3. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2426.pdf

Ekholm, Tommi, Lehtilä, Antti, Savolainen, Ilkka. 2008. EU:n yksipuolinen päästöjen rajoittaminen ja kehittyneiden maiden yhteinen päästöjen rajoittaminen. Vaikutukset Suomeen arvioituna TIMES-mallilla (Unilateral emission reductions of the EU and multilateral emission reductions of the developed countries.Assessing the impact on Finland with TIMES model). Espoo: VTT. 57 s. (VTT Working Papers; 96). ISBN 978-951-38-7156-7. http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W96.pdf


SERVICES, TRANSPORT, LOGISTICS, BUILT ENVIRONMENT

Hanhijärvi, Antti, Kevarinmäki, Ari. 2008. Timber failure mechanisms in high-capacity dowelled connections of timber to steel. Experimental results and design. Espoo: VTT. 53 p. + app. 37 p. (VTT Publications; 677). ISBN 978-951-38-7090-4. http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P677.pdf

Talja, Asko, Vepsä, Ari, Kurkela, Juha, Halonen, Matti. 2008. Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi (Assessment of traffic-induced vibrations in buildings). Espoo: VTT. 95 s. + liitt. 69 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2425). ISBN 978-951-38-7197-0.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2425.pdf

Paiho, Satu, Ahlqvist, Toni, Piira, Kalevi, Porkka, Janne, Siltanen, Pekka, Tuomaala, Pekka. 2008. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät (Roadmap for ICT-based Opportunities in the Development of Built Environment). Espoo: VTT. 60 s. + liitt. 34
s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2427). ISBN 978-951-38-7198-7, 978-951-38-7199-4. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2427.pdf


MACHINERY, MATERIALS, INDUSTRIAL ENGINEERING

Karttunen, Seppo, Nora, Markus (eds.). 2008. Fusion Yearbook. Association Euratom-Tekes. Annual Report 2007. Espoo: VTT. 136 p. + app. 14 p. (VTT Publications; 678) ISBN 978-951-38-7091-1,978-951-38-7092-8. http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P678.pdf

Välisalo, Tero, Riihimäki, Markku, Lehtinen, Erkki, Kupi, Eija. 2008. Vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuuden hallinta. Toimintamallin kuvaus Total Management Planning –ohjeistuksen pohjalta (Pipeline asset management of water and sewage works). Espoo: VTT. 61 s. + liitt. 9 s. (VTT Working Papers; 98) ISBN 978-951-38-7159-8. http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W98.pdf


INNOVATION STUDIES

Pesonen, Pekka, van der Have, Robert, Saarinen, Jani, Rilla, Nina. 2008. Dating or mating? On the relationship of SMEs with an RTO in Finland. Espoo: VTT. 36 p. + app. 1 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2423). ISBN 978-951-38-6985-4, 978-951-38-6986-1. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2423.pdf

Kallio, Katri. 2008. Tutkimusorganisaation oppiminen kehittävän vaikuttavuusarvioinnin prosessissa. Osallistujien, johdon ja menetelmän kehittäjän käsityksiä prosessin aikaansaamasta oppimisesta (Developmental Impact Assessment Process Enhancing Learning in a Research Organization. Perspectives of the Participants, Management and Developer of the Process). Espoo: VTT. 149 s. + liitt. 8 s. (VTT Publications; 681) ISBN 978-951-38-7095-9, 978-951-38-7096-6. http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P681.pdf


VTT's publications

 


Additional information

VTT is an impartial expert organisation. Its objective is to develop new technologies, create new innovations and value added thus increasing customer's competencies. With its know how VTT produces research, development, testing and information services to public sector and companies as well as international organisations.