New publications

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS

Ollikainen, Ville (Ed.). 2008. Mobile TV should be more than a television. The final report of Podracing project. Espoo: VTT. 71 p. + app. 4 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2439) ISBN 978-951-38-7217-5, 978-951-38-7218-2
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2439.pdf

Lindqvist, Ulf, Eiroma, Kim, Hakola, Liisa, Jussila, Salme, Kaljunen, Timo, Moilanen, Pertti, Rusko, Elina, Siivonen, Timo, Välkkynen, Pasi. 2008. Technical innovations and business from printed functionality (Technical innovations and business from printed functionality). Espoo: VTT. 73 p. + app. 6 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2436) ISBN 978-951-38-7213-7
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2436.pdf

Hiltunen, Jussi. 2008. Microstructure and superlattice effects on the optical properties of ferroelectric thin films. Espoo: VTT. 82 p. + app. 42 p. (VTT Publications; 684) ISBN 978-951-38-7102-4, 978-951-38-7103-1
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P684.pdf

Miettinen, Tuukka. 2008. Resource monitoring and visualization of OSGi-based software components. Espoo: VTT. 107 p. + app. 3 p. ( VTT Publications; 685) ISBN 978-951-38-7104-8, 978-951-38-7105-5
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P685.pdf

PULP&PAPER, CHEMISTRY, ENVIRONMENT

Mätäsniemi, Teemu (ed.). 2008. Operational decision making in the process industry. Multidisciplinary approach. Espoo: VTT. 133 p. + app. 5 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2442) ISBN 978-951-38-7222-9, 978-951-38-7223-6
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2442.pdf

Setälä, Harri. 2008. Regio- and stereoselectivity of oxidative coupling reactions of phenols. Spirodienones as construction units in lignin. Espoo: VTT. 104 p. + app. 38 p. (VTT Publications; 689) ISBN 978-951-38-7110-9, 978-951-38-7111-6
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P689.pdf

ENERGY

Kurkela, Esa, Simell, Pekka, McKeough, Paterson, Kurkela, Minna. 2008. Synteesikaasun ja puhtaan polttokaasun valmistus (Production of synthesis gas and clean fuel gas). Espoo: VTT. 54 s. + liitt. 5 s. (VTT Publications; 682) ISBN 978-951-38-7097-3, 978-951-38-7098-0
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P682.pdf

Koponen, Pekka, Pykälä, Marja-Leena, Sipilä, Kari. 2008. Mittaustietojen tarpeet ja saatavuus rakennuskannan automaattisten energia-analyysien näkökulmasta (Needs and availability of AMR data in energy performance evaluation of buildings). Espoo: VTT. 62 s. + liitt. 3 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2438) ISBN 78-951-38-7216-8
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2438.pdf

Lehtilä, Antti, Syri, Sanna, Savolainen, Ilkka. 2008. Teknologiapolut 2050. Skenaariotarkastelu kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa (Technology pathways 2050. Scenarios on deep greenhouse gas emissions reductions in Finland). Espoo: VTT. 65 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2433) ISBN 978-951-38-7227-4, 978-951-38-7227-4
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2433.pdf

Savolainen, Ilkka, Similä, Lassi, Syri, Sanna, Ohlström, Mikael. 2008. Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa. Taustaraportti kansallisen ilmasto- ja energiastrategian laatimista varten (Technology pathways 2050. Deep greenhouse gas emission reductions enabled by technology in Finland. Background report for preparing the national climate and energy strategy). Espoo: VTT. 215 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2432) ISBN 978-951-38-7207-6, 978-951-38-7208-3
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2432.pdf

SERVICES, TRANSPORT, LOGISTICS, BUILDING

Tillander,Kati, Järnström, Helena, Hakkarainen, Tuula, Laitinen, Juha, Mäkelä, Mauri, Oksa, Panu. 2008. Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen. Polttokokeet ja altistumisen arviointi (Smoke, soot and chemical contamination of fire sites and their effects on occupational safety. Fire tests and exposure evaluation). Espoo: VTT. 67 s. (VTT Working Papers; 103) ISBN 978-951-38-7164-2
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W103.pdf

Fox, Stephen, Ehlen, Patrick, Purver, Matthew, Bratt, Elizabeth, Frampton, Matthew, Kobayashi, Ichiro, Jones, Bevan, Monroe, Rob, Peters, Stanley. 2008. Applying computational semantics to the real-time communication of skill knowledge. Espoo: VTT. 85 p. ( VTT Working Papers; 101) ISBN 978-951-38-7162-8
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W101.pdf

Fox, Stephen. 2008. Ontological uncertainty and semantic uncertainty in global network organizations. Espoo: VTT. 122 s. (VTT Working Papers; 102) ISBN 978-951-38-7163-5
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W102.pdf

Paiho, Satu, Ahlqvist, Toni, Piira, Kalevi, Porkka, Janne, Siltanen, Pekka, Tuomaala, Pekka, Kiviniemi, Arto. 2008. Roadmap for ICT-based Opportunities in the Development of the Built Environment. Espoo: VTT. 58 p. + app. 33 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2444) ISBN 978-951-38-7228-1, 978-951-38-7229-8
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2444.pdf

Häkkinen, Kai. 2008. Managerial approach to subcontract manufacture co-operation in the metal industry. Espoo, VTT. 131 p. + app. 14 p. VTT Publications; 676. ISBN 978-951-38-7087-4; 978-951-38-7088-1. http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P676.pdf

MACHINES, MATERIALS, PRODUCTION TECHNOLOGY

Nikkola, Juha, Mahlberg, Riitta, Siivinen, Jarmo, Pahkala, Anne, Lahtinen, Reima, Mahiout, Amar. 2008. Alumiinin pintaominaisuudet ja pintakäsittelyt (Surface properties and treatments of aluminium). Espoo: VTT. 49 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2431) ISBN 978-951-38-7205-2, 978-951-38-7206-9
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2431.pdf

Tiusanen, Risto, Hietikko, Marita, Alanen, Jarmo, Pátkai, Nina, Venho, Outi. 2008. System Safety Concept for Machinery Systems. Espoo: VTT. 53 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2437) ISBN 978-951-38-7214-4, 978-951-38-7215-1
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2437.pdf

INNOVATION STUDIES

Ebersberger, Bernd, Lehtoranta, Olavi. 2008. Effects of Public R&D Funding (Effects of Public R&D Funding). Espoo: VTT. 27 p. + app. 1 p. (VTT Working Papers; 100) ISBN 978-951-38-7161-1
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W100.pdf

Kivisaari, Sirkku, Saari, Eveliina, Lehto, Juhani. 2008. Systeemisen innovaation polku sosiaali- ja terveydenhuollossa. Raision tilaaja-tuottajamallin levittämisen ensi askeleet (The path of system innovation in welfare and health sector. The beginnings of dispersion of Raisio purchaser-provider model). Espoo: VTT. 88 p. + app. 13 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; 2440) ISBN 978-951-38-7219-9
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2440.pdf

VTT's publications: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp

 


Additional information

VTT is an impartial expert organisation. Its objective is to develop new technologies, create new innovations and value added thus increasing customer's competencies. With its know how VTT produces research, development, testing and information services to public sector and companies as well as international organisations.