Sign In

Apros

Prosessidynamiikan simuloinnin ohjelmisto

Apros on VTT:n ja Fortumin kehittämä prosessien dynamiikan simulointiohjelmisto, jota käytetään teollisuuden prosessien simulointiin prosessi- ja automaatiosuunnittelussa, automaation testauksessa sekä operaattorien koulutuksessa. Apros-ohjelmiston kehitys aloitettiin vuonna 1986, jolloin sitä aluksi sovellettiin voimalaitosten mallintamiseen. Sittemmin sitä on sovellettu myös muiden teollisuusprosessien, kaukolämpö- ja kaukokylmäverkkojen, sähköverkkojen, energiavarastojen, konversioiden ja hajautetun energiatuotannon simulointiin. VTT myy Apros-ohjelmiston lisenssejä sekä tarjoaa ohjelmiston käytön koulutusta ja tukea mallinnus- ja simulointisovelluksiin. Erityisesti VTT on usein mukana kehitystyössä, kun Apros liitetään muihin suunnittelu- ja tietojärjestelmiin tietojen automaattiseksi välittämiseksi järjestelmästä toiseen.

Apros sisältää laajan kirjaston perusprosessikomponentteja, kuten venttiilejä, putkia, säiliöitä, pumppuja ja automaatiojärjestelmän komponentteja. Monipuolisella automaatiokomponenttien kirjastolla voidaan mallintaa esimerkiksi mitta- ja toimilaitteet, säädöt, lukitukset ja sekvenssit. Myös tasa- ja vaihtosähköjärjestelmät voidaan mallintaa. Käyttäjä voi luoda omia komponenttejaan hyödyntäen peruskomponentteja sekä omaa koodia. Erityyppisiä mallikomponentteja yhdistelemällä voidaan rakentaa koko laitoksen tai osaprosessin dynaaminen malli. Ohjelmiston käyttöympäristö tukee tehokasta mallinnus- ja simulointityötä ja mahdollistaa monipuoliset liitynnät muihin ohjelmistoihin.

Apros-ohjelmisto ratkaisee dynaamiset massa-, energia- ja liikemäärätaseet aika-askelittain. Lisäksi käytetään kokeellisia korrelaatioita esimerkiksi lämmönsiirron laskennassa. Tarjolla on useita termohydraulisia laskentamalleja erityyppisiä prosessin osia ja käyttötarpeita varten. Laskennan oikeellisuus on verifioitu käyttäen fysikaalisten testitapausten sekä referenssilaitosten mittaustietoja.

OTA YHTEYTTÄ

PL 1000, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin klo 8.00 - 16.30

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00