Ennakointi

 

VTT ennakointi, liiketoiminnan kehittäminen

​Huomisen organisaatiot ovat osaamisperusteisia ja monimutkaisia järjestelmiä, joissa johtajuus on ennen kaikkea kykyä valjastaa monimutkainen dynamiikka ainutlaatuiseksi kilpailueduksi. Tulevaisuuden suunnittelu edellyttää visioita, tietoa, sitoutumista ja kyvykkyyttä hyödyntää kaikkia voimavaroja ja toteuttaa visiot käytännössä. Tällaista kyvykkyyttä voidaan tukea systeemisellä ja osallistavalla ennakoinnilla.

VTT auttaa tarjoamalla juuri oikeanlaiset työkalut tähän tarkoitukseen:

Osallistava ennakointi ja ennakointiosaamisen vahvistaminen

Kuinka rakentaa organisaatiolle yhteinen visio ja toteuttaa se käytännössä? Ennakointi on osallistava prosessi, jolla voi aktivoida organisaation parhaat voimavarat yhteisen tulevaisuuden ja menestyksen luomiseen.

VTT tarjoaa ennakointipalveluita, jotka yhdistävät strategisen ja osallistavan ennakoinnin menetelmät systeemisiksi prosesseiksi, joissa luodaan visioita ja sitoutetaan toimijat yhteisiin tavoitteisiin. Tarjoamamme työkalut koostuvat esimerkiksi tiekarttatyöskentelystä (roadmapping), skenaariotyöstä, toimintasuunnitelmista ja tulevaisuuspolkujen hahmottamisesta. Tulevaisuussuuntautuneisuus rakentaa kestävää kasvua ja menestystä pitkällä aikavälillä.

Strateginen ennakointi ja teknologiatiekartat

Teknologian ja markkinoiden muutosten hallinta on keskeinen strateginen haaste kaikille organisaatioille. Teknologinen muutos on prosessi, jonka kesto ja muodot vaihtelevat. Myös markkinoiden muutosten taustalla vaikuttavat useat tekijät, kuten kuluttajien toiminta, teknologian työntövoima ja sääntelyn jarruttava vaikutus. Teknologian ja markkinoiden muutokset nivoutuvat usein yhteen: teknologiset edistysaskeleet edellyttävät muutoksia sääntelyssä ja kuluttajien käyttäytymisessä ja toisaalta mahdollistavat uudenlaista toimintaa ja käyttäytymistä. VTT tarjoaa useita prosesseja ja työkaluja, jotka on suunniteltu vastaamaan kasvavien teknologioiden ja markkinoiden haasteisiin.

Tiekarttatyöskentely eli roadmapping tarkoittaa ennakoivaa lähestymistapaa, joka tukee valittua toimintalinjaa, päätöksentekoa ja innovaatioita. Tarjoamme keinot, joilla päätöksenteon voi perustaa oleelliseen tietoon ja systemaattisiin prosesseihin. Avarramme päätöksenteon horisonttia, aktivoimme pitkän tähtäimen näkökulmia ja tunnistamme kasvupotentiaalia omaavat uudet teknologiat ja markkinat.

​Turvallinen liikennejärjestelmä 2100

Tavoite: Tunnistaa ja yhdistää menetelmiä liikennejärjestelmien kehityksen pitkän aikavälin ennakointiin.

Tulokset: Kolmivaiheinen, osallistava visioprosessi.

Vaikutus: Visio Suomen turvallisesta liikennejärjestelmästä vuonna 2100 muodostettiin yhdessä Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Visio tuki liikennesektorin strategista suunnittelua.

Rahoitus: Turvallinen Liikenne 2​​025 –ohjelma​

Asiakkaat: Liikenteen turvallisuusvirasto, liikennevirasto

Lisätietoa:​ 

 

South Australian Cellulosic Fibre - Arvoketjun teknologinen roadmap-suunnitelma

Tavoite: selvittää voidaanko järjestelmäuudistuksilla vastata Australian vihreän kolmion alueen keskeiseen haasteeseen: "Ei niinkään alhainen teknologian taso, vaan paikallisen teollisuuden viestinnän ja yhteistyön puute."

Tulokset: yhteinen näkemys siitä, että Etelä-Australian metsäteollisuus tarvitsee suuremman lisäarvon tuotantoa.

Vaikutus: tietoisuuden kasvu alueellisten toimijoiden keskuudessa ja merkittävä mediajulkisuus:

  • Alueelliset toimijat ymmärsivät, että metsäteollisuuden historiallista kehityskaarta voi ja tulee muuttaa.
  • Etelä-Australian aluehallinto perusti rahaston teollisuuden uudistamista varten.

Rahoitus ja asiakas: Etelä-Australian aluehallinto

Lisätietoa: http://www.statedevelopment.sa.gov.au/industry/manufacturing/manufacturing-programs-and-initiatives/cellulose-fibre-chain-initiative

​SECUR-ED – Turvallinen eurooppalainen joukkoliikenne

Tavoite: Parantaa kaupunkien joukkoliikenteen turvallisuutta.

Tulokset: VTT kehitti systemaattisen tavan tunnistaa heikkoja signaaleja, jotka saattavat johtaa haitallisiin tapahtumiin ja onnettomuuksiin joukkoliikenteessä. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää varoitusjärjestelmän luomisessa joukkoliikenteeseen.

Vaikutus: Joukkoliikenteen toimijat voivat hyödyntää tuloksia suoraan. Toimintatapaa voidaan myös käyttää muihin turvallisuuteen liittyviin sovelluksiin.

Rahoitus: EU FP7

Lisätietoa: http://www.secur-ed.eu/

​ 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00