VTT:n Tietoratkaisujen julkaisut

 

Acquisition, Utilization and the Impact of Patent and Market Informationon Innovation ActivitiesInnoinfo - Patentti- ja markkinatieto pk-yritysten innovaatiotoiminnassa

Suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät tutkimus- ja kehitystyössään saatavilla olevaa patentti- ja markkinatietoa vain niukasti ja satunnaisesti . VTT:n ja PRH:n selvitys osoittaa, että kolmannes kotimaisista patenttihakemuksista oli 2000 - 2005 kaatunut siksi, että patenttia oli haettu jonkun muun jo aiemmin julkaisemalle keksinnölle. Päällekkäinen kehitystyö oli voitu välttää ja resurssit kohdentaa paremmin hyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa.

Tutkimuksen tekijät nostavat julkaisussa (Acquisition, Utilization and the Impact of Patent and Market Informationon Innovation Activities) esiin konkreettisia suosituksia tiedon hyödyntämisen, palvelujen tuottamisen ja tiedon levittämisen systemaattiseksi kehittämiseksi.

 

 

Data Mining Tools for Technology and Competitive IntelligenceTiedon louhinnan työkalut - analyysi patenttitietojen visualisoinnin työkaluista

Patenttijulkaisut ovat tärkeä teknisen, tieteellisen ja liiketoimintatiedon lähde. Niistä selviää mihin yritykset panostavat tutkimus- ja kehitystoiminnossaan, ja mitkä ovat tärkeimmät maantieteelliset liiketoiminta-alueet.

VTT:n Tietoratkaisut on selvittänyt, millaista tietoa patenteista saadaan tutkimuksen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi, ja vertaillut neljää visualisointi- ja analysointiohjelmistoa. Ohjelmistojen käytettävyyden lisäksi tarkasteltiin tulosten esitysmuotoa ja vertailtiin eri ohjelmistoilla saatuja tuloksia. Hankkeen tulokset ovat ilmestyneet julkaisussa Data Mining Tools for Technology and Competitive Intelligence.

 

Tehoa tuotekehitykseenPRH: Idealuotsi-hanke, patenttiopas pk-yrityksille

Patentti- ja rekisterihallituksen Idealuotsi-hankkeessa on kehitetty pk-yrityksille käytäntöjä hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja tehostaa ideoiden kaupallistamista. Patenttijulkaisut ovat maailman laajin tekniikan tiedonlähde. Tiedon tehokas hyödyntäminen tuo pk-yritykselle kilpailuetua, vähentää turhia tuotekehityskustannuksia, parantaa kannattavuutta ja vauhdittaa kasvua.

VTT:n Tietoratkaisujen laatima opas Tehoa tuotekehitykseen on käytännönläheinen manuaali patentti-informaation hyödyntämisestä tuotekehityksen eri vaiheissa. Opas on laadittu lähinnä pk-yrityksiä varten, mutta soveltuu hyvin muillekin tuotekehityksessä toimiville henkilöille.

 

WorldWideScience.orgWorldWideScience.org

WorldWideScience.org (WWS) on tiede- ja tutkimusjulkaisujen maailmanlaajuinen portaali, joka kokoaa yhteen ja tuo kaikkien ulottuville julkisen tutkimuksen tulokset. Portaalista pääsee WWS-allianssin jäsenorganisaatioiden kansainvälisiin tutkimustietokantoihin.

VTT on yksi WWS-allianssin 12 perustajajäsenestä. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin kesäkuussa 2008. WWS-portaalin sisältö kattaa jo yli 70 tieteellistä tietokantaa ja 70 maata. Selvityksen mukaan 95 % sisällöstä on ainutkertaista, eikä löydy esimerkiksi googlen kautta.

VTT:n julkaisut ovat mukana WWS-portaalissa.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00