Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC / WG3 - Ilmastonmuutoksen hillintä

Linkkejä

http://www.ipcc.ch - IPCC:n pääsivu


  • mm. englanninkieliset raportit ja niiden yhteenvedot

http://www.fmi.fi/ipcc - Ilmatieteen laitoksen IPCC- sivut


  • ensimmäisen osaraportin WG1: Luonnontieteellinen perusta -yhteenveto päätöksentekijöille suomenkielinen lyhennelmä ja suomennos


http://www.ymparisto.fi/ipcc - Suomen ympäristökeskuksen IPCC -sivut


  • toisen osaraportin WG2: Ilmastonmuutoksen vaikutukset, sopeutuminen ja haavoittuvuus -yhteenveto päätöksentekijöille ja suomenkielinen lyhennelmä