Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC / WG3 - Ilmastonmuutoksen hillintä

IPCC sai puolet vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkinnosta

VTT vahvasti mukana IPCC:n työssä


Nobelin rauhanpalkinto vuodelta 2007 annetaan puoliksi Hallitusten väliselle ilmastopaneelille (IPCC) ja Al Gorelle, USA:n entiselle varapresidentille. Norjan Nobel-komitea perustelee päätöstään IPCC:n ja Goren ponnisteluilla rakentaa tietämystä ja levittää tietoa ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta sekä toimista, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.


Useat suomalaiset, muun muassa VTT:n tutkijat, ovat mukana IPCC:n työssä. IPCC:n puheenjohtaja intialainen Rajendra Pachauri sanoo mukana olevien tutkijoiden olevan se perusta, jolle IPCC:n menestys rakentuu.


IPCC on tänä syksynä saamassa valmiiksi neljännen arviointiraporttinsa. Raportin laadinta on ollut useita vuosia kestävä prosessi. Tutkimusprofessori Ilkka Savolainen VTT:ltä on koordinoinut Suomen osallistumista arviointiraportin osaan, joka käsittelee ilmastonmuutoksen hillintää. Raportin energian tuotanto ‑luvun yhtenä kirjoittajana on ollut Seppo Vuori VTT:ltä. Lisäksi kaksi muuta VTT-taustaista henkilöä on osallistunut raportin laadintaan: Riitta Pipatti, joka siirtyi kaksi vuotta sitten VTT:ltä Tilastokeskukseen johtamaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia sekä Suvi Monni, joka on nyt virkavapaana VTT:ltä ja työssä EU:n tutkimuskeskuksessa Italiassa. Lisäksi useat muut VTT-läiset ovat osallistuneet raportin luonnosten kommentointiin sekä tutkimustulosten toimittamiseen IPCC:lle.


IPCC laatii myös erityisraportteja ja kasvihuonekaasujen päästöjen laskentaohjeita. Näitä ohjeita ovat kaikki maat velvollisia käyttämään raportoidessaan päästöjään, kun seurataan mm. Kioton pöytäkirjan velvoitteiden noudattamista. Myös näiden raporttien ja ohjeiden laadintaan ovat useat VTT:n tutkijat osallistuneet.Lisätietoja

Ilkka Savolainen
Tutkimusprofessori
020 722 5062
ilkka.savolainen@vtt.fi