Turvallinen liikenne 2025

img

Turvallinen liikenne 2025 -tutkimusohjelman tavoitteena on tukea päätöksentekoa valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi niin, että vuonna 2010 tieliikenteessä kuolee vähemmän kuin 250 ihmistä ja vuonna 2025 on enintään 100 liikennekuolemaa. Rautatieliikenteen tavoitteena on säilyttää turvallisuustaso edelleen sellaisena, ettei rautatieliikenteessä tapahdu kuolemaan tai vakavaan ympäristövahinkoon johtavia onnettomuuksia.


Ohjelmassa tehdään monitieteistä liikenneturvallisuustutkimusta tie- ja rautatieliikenteen alalla erityisesti teknisten toimenpiteiden osalta. Tutkimus on soveltavaa ja asiakaskeskeistä, mutta samalla geneeristä.Lisätietoja

Juha Luoma
Tutkimusprofessori
020 722 4533
juha.luoma@vtt.fi


Lisätietoja

Juha Luoma
Tutkimusprofessori
020 722 4533
juha.luoma@vtt.fi