Verkostojen kasvu ja kehitysdynamiikka

Verkostoprojektit

Lähestymistapamme yritysverkostojen kehittämiseen

  • Strategialähtöinen kehittäminen - Verkostostrategian luonti yhteistyössä ja sen toiminnallistaminen verkostoyrityksissä
  • Pitkäjännitteinen kehittäminen. Verkoston kokoonpanoa, strategiaa, tavoitteita ja toimintaa muokataan ajan kuluessa
  • Verkoston liiketoiminnan, prosessien ja yhteistyön kehittäminen
  • Verkoston toiminnan ja kannattavuuden parantaminen/ Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen
  • Verkoston monenkeskinen kehittäminen
  • Henkilöstöä kaikilta organisaatiotasoilta osallistava kehittäminen - Henkilöstön hiljaisen tiedon hyödyntäminen sekä motivointi ja sitouttaminen toiminnan kehittämiseen
  • Puolueettoman kokonaiskuvan muodostaminen verkoston tilanteesta ja kehittämistarpeista, näkökulmien kokoaminen yhteen ja tiedon jalostaminen
  • Kehitystyötä systematisoivien menetelmien kehittäminen ja soveltaminen.
.


Aiempia ja käynnissä olevia verkostoprojekteja


Verka-hanke (2004-2007); VTT tiedote T2348.pdf (2006)

Dynamo (2006-2008); www-sivut: dynamo.vtt.fi


PARTNET- projekti (2002 - 2005). Kehittyminen järjestelmätoimittajana; (Tykes julkaisut;raportti 43.pdf (2005)
- Reikälevy Oy: Uutta liiketoimintaa materiaaliosaamista yhdistämällä -verkoston laajennettu käyntikortti
- Maaseudun Kone Oy: Verkostostrategia ja verkostoyhteistyön käynnistäminen
- Juha Lemponen Oy: Verkoston kokoonpanon muotoutuminen


Ruukin verkosto (2005-2006): Toimittajaverkoston johtamisen työkalut; Tykes julkaisut; raportti 44.pdf (2005)


Vave-projekti (1998-2002): Vahvuuta verkostosta julkaisut;
VTT Publications 465.pdf (2002)
Tykes julkaisut, raportti 21.pdf (2002)